عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

عکس های شکار شده از حمله پلنگ گرسنه به گراز خواب آلو بسیار جالب و دیدنی می باشند. یک عکاس آماتور تصاویر جالب و دیدنی را از شکار پلنگ تهیه کرد. این پلنگ درنده پس از اینکه گراز غول پیکر را که در خواب به سر می برد مشاهده کرد بالا سر گراز حاضر شد و با دستش حیوان را از خواب ناز بیدار کرد و سپس او را خورد.

 

عکاس می گوید از لحظه کمین تا پایان شکار 10 دقیقه بیشتر طول نکشیده و گراز تا به خودش بیاید دندان های پلنگ در گردنش فرورفته و کار از کار گذشته است. با وجود شکارچی خطرناک و فرصت طلبی مثل پلنگ جایی برای خواب نیمروزی نیست؛ این را عکس‌هایی که یک عکاس آماتور در پارک حیات وحش “کروگر” گرفت ثابت می‌کند.

 

گرازی که غافل از حضور یک پلنگ در منطقه حفاظت شده پارک ملی “کروگر” در افریقای جنوبی به خواب نیمروزی رفته بود وقتی چشم‌هایش را باز کرد که مرگ بالای سر او ایستاده بود.

 

“لیزل مولمن” عکاس 41 ساله آماتور که از دور با دوربین منطقه را دید می‌زد، وقتی پلنگ لای شاخ و برگ ها در کمین گراز نشسته بود او را دید و منتظر نشست تا اتفاقی که در شرف وقوع بود را عکاسی کند. عکس ها نشان می‌دهد پلنگ بدون کوچکترین صدایی که گراز را بیدار کند به آرامی به او نزدیک می‌شود.

 

پلنگ ابتدا خیال می کند گراز زنده نیست و یک غذای بدون دردسر را خواهد خورد. او برای اینکه مطمئن شود با پنجه هایش به پشت گراز می‌زند اما گراز نمرده فقط خوابیده است. حیوان به یکباره از خواب می پرد و پلنگ را بالای سرش می‌بیند اما دیگر راه فراری وجود ندارد.

 

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

حمله پلنگ

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

حمله پلنگ به گراز

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

حمله پلنگ گرسنه به گراز

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

عکس های حمله پلنگ به گراز

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

حمله پلنگ وحشی به گراز گرسنه

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

عکس های دیدنی از حمله پلنگ به گراز

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

حمله و دریدن گراز توسط پلنگ

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

دریدن شکم گراز توسط پلنگ

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

عکس های پلنگ گرسنه و دریدن شکم گراز

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

عکس های راز بقا

عکس های دیدنی از حمله پلنگ گرسنه به گراز

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت