خرید و فروش در اینترنت

اولین تصویر دست‌جمعی دولت دوم روحانی

مجموعه : عکس های دیدنی
اولین تصویر دست‌جمعی دولت دوم روحانی

انتشار اولین تصویر دست‌جمعی دولت دوم روحانی

 

با انتشار تصویری از افراد گزینه شده در کابینه ریاست جمهوری عصر امروز اولین جلسه هیات دولت دوازدهم تشکیل شد.

 

اولین تصویر دست‌جمعی دولت دوم روحانی

 

برچسب‌ها: