خرید و فروش در اینترنت

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

مجموعه : عکس های دیدنی
تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

عکس های جدید از بلند ترین چرخ و فلک 

 

می‌خواهیم با یک چرخ و فلک بسیار بلند به طول 135 متر آشنا شویم در ادامه می‌توانید با عکسهایی جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در دنیا تالاب را دنبال نمایید .

 

به گزارش تالاب این چرخ و فلک در ساحل جنوبی رودخانه تایمز و روبروی ساختمان پارلمان بریتانیا واقع شده‌ هست که با سرمایه‌گذاری “بریتیش ایرویز” یا سازمان “هواپیمایی بریتانیا” به مناسبت شروع “هزاره سوم میلادی” با صرف هفتاد میلیون پوند تاسیس شده و از سال ۲۰۰۰ در دسترس بهرهگیری قرار گرفت.
 
 
چشم لندن از دوران افتتاح تا ماه مه سال ۲۰۰۶ همچون بلندترین چرخ و فلک دنیا شناخته میشد عنوانی که در همان سال به چرخ و فلک ستاره نانچنگ رسید.

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

عکس هایی از بلند ترین چرخ و فلک جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری از بلند ترین چرخ و فلک جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری جذاب از بلند ترین چرخ و فلک مدرن و مرتفع در جهان

تصاویری از مرتفع ترین چرخ و فلک جهان