خرید و فروش در اینترنت

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

مجموعه : عکس های دیدنی
تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

تصاویری قبل و بعد جوانی و پیری

 

با عکسهای هایي همراه می شویم که یاد و خاطره کودکی مان را زنده می‌کند در ادامه می توانید با عکسهایی از جوانی و پیری افراد دورهای گذشته تالاب را دنبال نمایید .

 

گذر دوران , بابی نیل ۳۶ ساله بود که متوجه شد چه میزان شبیه یکی از عکسهای خود در ۶ سالگی است. همین شباهت ساده کافی بود تا برای درست کردن عکسهای مرکب الهام بگیرد. او از تکنیک هاي مدرن استفاده کرد تا عکسهای قدیمی رابا عکسهای جدید پیوند دهد.

 

بابی نیل آدامز در سن ۶ و ۳۶ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

عکس های گذر زمان

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

لورنا در ۷ و ۲۵ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

سالی در ۱۴ و ۶۲ سالگی « ۱۴ سالگی! »

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

کریس در ۱۲ و ۴۵ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

کریستین در ۷ و ۴۱ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

سیلوانو در ۱۲ و ۵۱ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

ایزی در ۴ و ۳۶ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

نیک در ۹ و ۳۳ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

کلی در ۱ و ۲۸ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

کریستین در ۶ و ۴۱ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

سیمون در ۸ و ۳۲ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

تورنادو در ۲ و ۳۷ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

دن در ۷ و ۳۵ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

کوین در ۳ و ۳۳ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

جاناتان در ۸ و ۳۳ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

وارنر در ۶ و ۳۳ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

سیلوانو در ۸ و ۵۱ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

ری در ۵ و ۵۰ سالگی

تصاویری از جوانی و پیری افراد در گذر زمان

 

برچسب‌ها: ,