تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

مجموعه : عکس های دیدنی
تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس!

علاوه بر بابانوئل ها موجودات دیگری به نام کرامپس ها هستند که با دادن هدیه در ایام کریسمس سوژه های خیابانی این روزها هستند.

 

یکی دیگر از رسوم اروپایی ها علاوه بر هدیه دادن سنت نیکلاس به بچه های خوب موجودی ترسناک به نام کرامپس می باشد که در فصل جشن میلاد مسیح نمایان می شود.

 

تا بچه های بد را مجازات کند و داخل کیسه به لانه خود ببرد. در طی این مراسم کرامپس ها بدون سنت نیکلاس در خیابان های تاریک رژه می روند و بچه های بد را تنبیه می کنند.

 

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس!

 

رژه کرامپس ها در خیابانی در Fieberbrunn استرالیا. کرامپس که به آن Tuifl نیز می گویند مخلوقی شبیه به شیطان با ماسک چوبی و شاخ حیوانات و لباس ساخته شده از پوست گوسفند یا بز است که زنگوله به دست در خیابان رژه می رود.

 

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

کرامپس در ویتبی انگلیس.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

کرامپس ها در مراسمی برای متفرق کردن ارواح زمستان در جمهوری چک.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

نمایش کرامپس در جمهوری چک.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

نمایش کرامپس ها در Kaplice، جمهوری چک.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

حمله کرامپس ها به نرده ها در مراسم سالیانه کرامپس در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا.

تصاویر جالب از کرامپس ها در کریسمس

رژه کرامپس ها در روستایی در آستریا

 

جدیدترین مطالب سایت