تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

مجموعه : عکس های دیدنی
تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

مرتاض ها چه کسانی بودند؟

در کشور هند هنگامی که فردی کارهای سخت و نفس گیری را که انسان عادی نمیتواند انجام دهد و آن فرد انجام دهد مرتاض میگویند ، به گزارش تالاب با انواع مرتاض ها آشنا میشوید.

 

مرتاض های هندی به انجام کارهای خارق العاده و سخت مشهور هستند و معروف ترین کار آن ها خوابیدن روی تخت های خار دار می باشد. احتمالا با معنی مرتاض آشنایی دارید اما برای شفافیت بیشتر این واژه لازم است بگوئیم، مرتاض به کسی می گویند که با کارهایی همانند تحمل گرسنگی و تشنگی، خوابیدن روی تخت پوشیده از میخ و موارد مشابه، می خواهد به خودشناسی برسد.

 

این افراد به گفته خود ساده زیستی را انتخاب کرده اند اما در واقع بسیار سخت و نا راحت زندگی می کنند. آن ها با تمرکز قوای فکری و از بین بردن مزاحمت های فکری، به نیرویی دست پیدا می کنند که از عهده مردم عادی خارج است. به طور مثال، مرتاض ها قادر هستند با استفاده از امواج مغزیِ متمرکز که در اثر تمرین‌ های سخت و مداوم به دست آورده‌ اند، در انرژی های مکانیکی و مغناطیسی، تغییر ایجاد کرده و مثلا یک شئ را از راه دور جا به جا کنند.

 

به زبان دیگر باید گفت که انجام دادن یک سلسله اعمال خاص توسط مرتاض، نفس وی را از اسباب خارجی مأیوس کرده و باعث می شود تا بدون استمداد از اسباب طبیعی کاری انجام دهد.با این مقدمه از شما دعوت می کنیم تا در ادامه مطلب تصاویری قدیمی اما با کیفیت از مرتاض های هندی را ببینید.

 

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

با مرتاض های هندی بیشتر آشنا شوید

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

مرتاض چه کسانی هستند؟

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

عکس های قدیمی از مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

تصاویر قدیمی از کارهای عجیب و جالب مرتاض ها

با کارهای عجیب مرتاض های هندی آشنا شوید