ثبت عکس فوق العاده ای که 12 سال طول کشید تا گرفته شود

مجموعه : عکس های دیدنی
ثبت عکس فوق العاده ای که 12 سال طول کشید تا گرفته شود

عکسی که 12 سال طول کشید 

 

با عکسی حرفه اي همراه می شویم که 12 سال طول کشید گرفته شود .

 

ثبت عکس بی مشابه اي که 12 سال طول کشید تا گرفته شود , تا به حال چند بار پیش آمده که بخواهید خودتان از خودتان عکس بگیرید؟ و اصلا برای چه؟ ولی کسی هست که بیش از 12 سال هرروز از چهره خود عکس گرفته تا این عکس مبهم را پدید بیاورد.

 

نواح کالینا 12 سال و پنج ماه هرروز از صورت خود دریک زاویه عکس انداخته و مجموعا بیش از 4500 عکس از بیش از یک دهه عکاسی از صورت خود دارد. به گزارش تالاب او با بهرهگیری از یک نرم افزار این عکس ها را روی هم قرار داده

 

تا عکسی از میانگین چهره خود در طول این 12 سال پیدا کند و نتیجه آن چیزی هست که در زیر میبینید.

 

ثبت عکس فوق العاده ای که 12 سال طول کشید تا گرفته شود

جدیدترین مطالب سایت