گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

مجموعه : عکس های دیدنی
گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

جشن تولد پادشاه هلند

پادشاه هلند به تازگی وارد سن 50 سالگی شده هست که مردم کشورش برای وی جشن بزرگی را ترتیب دادند .

 

روز ملکه «Koninginnedag» در کشور هلند مصادف با روز تولد پادشاه این کشور یک تعطیلی رسمی هست و بعنوان روز اتحاد ملی شناخته می شود.

 

در گزارش زیر تصویر هاي این جشن را در خیابان‌هاي هلند و در روز تولد پادشاه ۵۰ ساله این کشور دیدن می کنید.

 

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از مراسم تولد پادشاه هلند

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

عکس هایی از مراسم تولد پادشاه هلند

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

تصاویری از مراسم تولد پادشاه هلند

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

گزارشی از جشن تولد ملکه هلند توسط مردم این کشور

تصاویری از مراسم تولد پادشاه هلند

جدیدترین مطالب سایت