عکسی که کاربران اینترنت را شوکه کرد !

مجموعه : عکس های دیدنی
عکسی که کاربران اینترنت را شوکه کرد !
عکسی که کاربران اینترنت را شوکه کرد !
 
در این خبر تصویری را مشاهده می کنید که چگونه یک کامیون جورِ دو کامیون کوچک‌تر از خودش را هم می‌کشد.
 
عکسی که کاربران اینترنت را شوکه کرد !
 
تصویر جالبی از یک کامیون  منتشر شده که در حال حمل دو کامیون دیگر است .این کامیون در خیابان های شانگهای چین در حال تردد بوده که توجه بسیاری از مردم چین و کاربران فضای مجازی را برانگیخته است.