عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان

در اینجا عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان مشاهده نمایید.

 

مجله تالاب : در سطح بین الملل از حضور زنان در خدمت نیروهای ارتشی و پلیس بیش از یک قرن می گذرد. با این حال طبق آمارهای موجود، زنان پلیس چیزی حدود 2 درصد پلیس های دنیا را تشکیل می دهند. بجز آفریقای جنوبی که نسبت مشارکت زنان در نیروهای پلیس با مردان 29 درصد است.

 

قابل توجه اینکه زنان ارتشی طی مراحل و آموزش های ویژه نظامی، از آمادگی و توانایی های بخصوصی برخوردارند و همانند نیروهای مرد ارتش توانایی انجام ماموریت های خطیر و بسیار حساس را دارند. این نیروها بر اساس توانایی های فیزیکی از بین نیروهای عادی گلچین شده و پس از آموزش ها و آزمون های سخت به خدمت نیروهای ارتش هر کشور در می آیند.

 

اندونزی

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


اتریش

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


آلمان

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


روسیه

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


انگلستان

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


یونان

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


ایالات متحده

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


چین

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


اوکراین

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


عراق

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


اسرائيل

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


هلند

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


مالزی

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


لهستان

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


الجزایر

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان


مکزیک

عکس افسران پلیس زن زیبا در برخی کشورهای جهان

 

برچسب‌ها: ,
جدیدترین مطالب سایت