عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا

مجله تالاب : این پروژه توسط استودیوی طراحی آیکو به صورت 3D در کامپیوتر طراحی شده است.

معمار خلاق Weinstein Vaadia درباره ی ارائه ی این طرح می گوید که هدف ما طراحی یک ویلای مدرن با چشم انداز زیبایی از آرامش کویر است.

عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
 عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
 عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا

 


معماران اولر و پژیک

معماران Oller & Pejic این را در دره ی یوکا، کالیفرنیا آمریکا طراحی کرده اند. این خانه بر روی یک پرتگاه با دید 360 درجه و در نزدیکی یک تخته سنگ بزرگ در کنار جاده ساخته شده است.

در وسط خانه یک حیاط داخلی تعبیه شده است. / بیوتی لایف

عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
عکس های دیدنی از ویلای کویری زیبا
 
 
جدیدترین مطالب سایت