فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

مجموعه : عکس های دیدنی
فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

تصاویر جالب از جشن جنگ پرتقال در ایتالیا

بر اساس افسانه ی شایع میان مردم، در قرن دوازدهم میلادی، دختر یک آسیابان در مقابل زیاده خواهی یک کُنت ظالم که قصد کرده بود به تمام دختران مجرد شهر تعرض کند

 

به گزارش تالاب:در جشنواره ای در ایتالیا بجشن جنگ پرتقال در ایتالیا فستیوال نبرد مختلط زن و مرد با پرتقال در ایتالیا را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.  مردم شهر 25 هزار نفری ایوریا در شمال ایتالیا امسال هم به رسم هر سال در جشنواره جنگ پرتقال شرکت کردند و افسانه ی کهن سرزمین خود را بازسازی نمودند.

 

در این مراسم، شرکت کنندگان در جنگ با صدای طبل در محل مقرر جمع شده و آماده آغاز نبرد می شوند. سپس ویولتا، ملکه ی جشن با کالسکه ی خاص خود از میان جمعیت گذشته و با عبور وی، جنگ آغاز می شود.

 

 ایستادگی کرده و در درگیری با وی سر او را از تنش جدا ساخته و با این عمل خود، شهر ایوریا را از ظلم و استبداد نجات داد. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، این جشنواره با قوانین سختگیرانه ای به اجرا درآمده است.

 

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جشن پرتقال

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ پرتقالی

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

نبرد با پرتقال

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

نبرد زن و مرد با پرتقال

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

نبرد پرتقالی زن و مرد

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ زن و مرد با پرتقال در ایتالیا

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ با پرتقال

فستیوال جالب از جنگ پرتقال در ایتالیا

 

جدیدترین مطالب سایت