تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

مجموعه : عکس های دیدنی
تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

تیپ جدید بعد از مهاجرت الهام عرب مانکن ایرانی

مدلینگ ایرانی , الهام عرب مدل ایرانی به دوبی مهاجرت کرده و فعالیت خودرا آنجا ادامه میدهد. الهام عرب مانکن و مدل ایرانی بود که با حضور در برنامه ماه عسل احسان علیخانی به شهرت زیادی دست یافت. این مدل حالا از ایران مهاجرت کرده و برای ادامه زندگی به دوبی رفته است.

 

مانکن و مدلینگ ایرانی : الهام عرب در دوبی فعالیت خودرا بعنوان مدل به‌صورت حرفه اي آغاز کرده است. سایت تالاب ، در زیر تصاویری از این مدل ایرانی را می بینیم.

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

حجاب الهام عرب مانکن ایرانی

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

مدلینگ ایرانی الهام عرب

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

مدلینگ ایرانی الهام عرب

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

 

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

مدلینگ ایرانی الهام عرب

تیپ جدید الهام عرب مانکن ایرانی بعد از مهاجرت به دوبی (عکس)

 

جدیدترین مطالب سایت