نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

مجموعه : عکس های دیدنی
نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

عکس های دیدنی از نمای خیلی دور و خیلی نزدیک

 

در این بخش با نمایش نمایی بسیار جالب و دیدنی از اجسام و  طبیعت  اطراف،شما را دعوت به دیدن می کنیم با ما در سایت تالاب باشید بابهترین ها.این عکسایی که مشاهده میکنید از ماشین هایی از نمای دور نزدیک می باشد.دنیای فانتزی حس دلنشینی به افکار ما میدهد.دنیای کوچک و فانتزی با رنگها و جلوه های چشم نواز یک رویای دست نیافتنی است

 

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس ها ی دور و نزدیک

 

به گزارش تالاب :که در زندگیمان همیشه آن را در گوشه ای از افکار خود میبینیم ولی ساده از کنار آن میگذریمدر این مجموعه عکس با استفاده از تکنیک پرسپکتیو و نزدیکی دوربین به سوژه  این حس وجود می آید که نگاه ما را وارد دنیای کوچک و فانتزی میکند وتشخیص ما را در مقابل واقعیت دچار ابهام میکند.

 

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس ها ی دور ونزدیک

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس های دور ونزدیک

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانینمایی جالب در عکس های دور و نزدیک

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک از هنرمند ایرانی

نمایی جالب در عکس های دور و نزدیک

 

جدیدترین مطالب سایت