خرید و فروش در اینترنت

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

مجموعه : عکس های دیدنی
عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی سه بعدی بر روی ظرف

هنر و هنرمند در تمامی کشورها سعی دارند با هنرهایشان مردم را به خود بازتاپ کنند و این هنرمند هم تقریبا پیروز بوده هست .

 

این نقاشی ها بسیار جالب می باشند و اصلا باورتان نمی‌شود که نقاشی میباشند چون آن قدر خلاقانه ترسیم شده اند که به نقاشی هیچ شباهتی ندارد نقاشی هاي که از ماهی هاي داخل آب طراحی شده هست هنرمندان دوست دارند هنرهای خود را همۀ وقت جهانی نمایند مدت زیادی هست که دقت نقاش ها به خلق تصویر هاي سه بعدی رقابتی را در میان این قشر از هنرمندان در جهت جلب دقت مردم ایجاد که همین امر باعث خلق عکس هایي شگفت انگیز در دنیا نقاشی شده هست.

 

شما نیز حتماً در اینترنت وقتی زیادی را برای جستجو و مشاهده این عکس هاي گذاشته و با مشاهده این تصویر هاي به وجد آمده و لذت برده اید.

 

در این میان یک هنرمند سنگاپوری با نام «KING» با خلق عکس هایي سه بعدی «3D» از لاکپشت و ماهی هاي آکواریومی بر روی بشقاب و بلور هاي شیشه اي عکس هایي شگفت انگیزی خلق کرده هست که اگر بیننده اي بدون اطلاع قبلی و بدون مطالعه شرح تصویر شاهد این هنرنمایی باشد هرگز به سه بعدی بودن آن پی نمیبرد.

 

وی با اضافه کردن آب رقیق – قلیایی- به ظروفی که بر روی آن تصویر هاي سه بعدی را خلق کرده هست حقیقی بودن هنرش را بیش از پیش اکثر میکند .

 

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

کشیدن نقاشی سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس هایی از کشیدن نقاشی سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی کردن سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی کردن سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی کردن سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی کردن سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی کردن سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی کردن سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی کردن سه بعدی جذاب بر روی ظرف

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

 

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

عکس دیدنی از هنر نقاشی سه بعدی بر روی ظرف پر از آب

نقاشی کردن سه بعدی جذاب بر روی ظرف