کاریکاتور پر معنی ترامپ در حال امضای تحریم!

مجموعه : کاریکاتور
کاریکاتور پر معنی ترامپ در حال امضای تحریم!

کاریکاتور ترامپ در حال امضای تحریم!

 

در پی تحریم هاي اخیر و نیز رفتار هاي ترامپ در حاشیه تحریم‌هاي اخیر امریکا علیه روسیه را به صورت کاریکاتور کشیده هست  سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

 

کاریکاتور پر معنی ترامپ در حال امضای تحریم!

 

جدیدترین مطالب سایت