بروزرسانی : 11 خرداد 1399

عکس خنده و شادی انسان ها

عکس خنده و شادی انسان ها

عکس خنده و شادی انسان ها

بخندین و شاد باشید… عکس های خنده دار
اگر بتوانی بخندی، آموخته ای که چگونه نیایش کنی

عکس خنده و شادی انسان ها

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هر بافت وجودت از شادی بلرزد،
به آرامشی عظیم دست می یابی!

عکس خنده و شادی انسان ها

بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد. چنین خنده ای پدیده ای نادر است!

عکس خنده و شادی انسان ها

کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند.

عکس خنده و شادی انسان ها

کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است!

عکس خنده و شادی انسان ها

شادی اگر تقسیم شود، دو برابر می شود!

عکس خنده و شادی انسان ها

همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!

یادت باشه! انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!

کمی موسیقی گوش کن، برقص، بخند(حتی به زور)، آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را!

عکس خنده و شادی انسان ها

فراموش نکن! همین لحظه را، اگر گریه کنی یا بخندی! بالاخره می گذرد، امتحان کن!

عکس خنده و شادی انسان ها

جای تأسف است که ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریم!

عکس خنده و شادی انسان ها

شاید این جبر زمانه است ولی بدان که بهشت یعنی، شادی، خنده، سرور و شعف!

عکس خنده و شادی انسان ها

با شادی خدا را و ضیافت زندگی را تجلیل می کنیم

عکس خنده و شادی انسان ها

سرور و شادی، خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!

عکس خنده و شادی انسان ها

شادی، یکی از راه های تقرب به درگاه خداوند است

عکس خنده و شادی انسان ها

ضرر نمی کنی اگر از هم اکنون لبخند زدن را تجربه کنی

عکس خنده و شادی انسان ها

مطمئن باش همیشه یکی هست که عاشق لبخند تو باشه

شاد باشید و لبخندتان جاویدان

عکس خنده و شادی انسان ها

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت