عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

مجموعه : عکس های طبیعت
عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هاي‌ زیبا از فصل بهار و شکوفه هاي‌ زیبای درختان و گل هاي‌ بهاری و طبیعت بسیار سر سبز بهاری در این جا مشاهده کنید. بهترین عکسها برای پروفایل بهار را این جا ببینید.

 

برخیز که میرود زمستان
بگشای در سرای بستان

نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان

وین پرده بگوی تا به یکبار
زحمت ببرد ز پیش ایوان

برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه میکند گل افشان

 

عکس از طبیعت فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هاي‌ زیبا و تماشایی و اعجاب انگیز از زیبایی هاي‌ فصل بهار و شکوفه هاي‌ درختان و طبیعت سبز بهاری دراین فصل زیبا .

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هاي‌ زیبا برای بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

طبیعت زیبا در فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

پرندگان زیبا در فصل زیبای بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه هاي‌ شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس، رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش بحال روزگار …

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس زنبور عسل در شکوفه درختان بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

منتظران بهار! بوی شکفتن رسید
مژده به گل‌ها برید، یار به گلشن رسید
لمعه مهر ازل، بر در و دیوار تافت
جام تجلی به دست، نور ز ایمن رسید
نامه و پیغام را رسم تکلف نماند
فکر عبارت کراست معنی روشن رسید
زین چمنستان کنون، بستن مژگان خطاست
آینه صیقل زنید دیده به دیدن رسید
بیدل از اسرار عشق، هیچکس آگاه نیست
گاه گذشتن گذشت، وقت رسیدن رسید

صدای پرندگان در طبیعت بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس زیبای از پروانه هاي‌ زیبا در شکوفه هاي‌ بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

بهترین عکس هاي‌ فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هاي‌ زیبا از طبیعت در فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هاي‌ طبیعت در عید نوروز

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس گل هاي‌ زیبای بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

گل هاي‌ زیبا از فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

بازم بهار می خواد بیاد
مهمون خونه ها بشه

می خواد یه کاری بکنه
لبها به خنده وا بشه

پروانه ها رو میاره
پر بزنن تو باغچه ها

صورت گل را ببوسن
حرف بزنن با باغچه ها

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

آدمها رو وا می داره
خونه تکونی بکنن

بلبلا ر ووا می داره
تا نغمه خونی بکنن

به ابر می گه بازم ببار
به روی هر شهر و دیار

بازم شکوفا می کنه
گلها رو توی سبزه زار

بهار میاد با یک سبد
پر از گلای رنگارنگ

روی لبات جا می ذاره
یه خنده ناز و قشنگ

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هاي‌ درختان بنفش در فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هاي‌ زیبا از گل و گیاهان در بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

زیبایی هاي‌ فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

هنر زیبای خداوند در بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

باران بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

مولانای بلخی:

اندر دل من مها دل افروز تویی

یاران هستند و لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

شکوفه هاي‌ زیبای بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

گل هاي‌ زیبا از فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

از خیام است:

بر چهره‌ي گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است

از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

بهار فصلی که به انسان حس زندگی میبخشد. فصلی زیبا که طبیعت را زنده کرده …

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

فردوسی در مورد جمشید و نوروز گفته

چو خورشید تابان میان هوا

نشسته بر او شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر تخت او

شگفتی فرو مانده از بخت او

به جمشید بر گوهر افشاندند

مران روز را «روز نو» خواندند

سر سال نو هرمز فرودین

برآسوده از رنج روی زمین

بزرگان به شادی بیاراستند

می‌و جام و رامشگران خواستند

چنین جشن فرخ ازآن روزگار

به ما ماند ازآن خسروان یادگار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

تصاویری از طبیعت فصل بهار

 

حافظ شیرازی:

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکسهایی از طبیعت فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

 


حتما بخوانید:   عکس هایی از طبیعت فصل بهار


 

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

جامی و عید نوروز

بگشا نقاب از رخ باد بهاران

شد طرف چمن بزمگه باده گساران

شد لاله ستان گرد گل از بس که نهادند

رو سوی تماشای چمن لاله عذارن

در موسم گل توبه ز می دیر نپاید

گشتند دراین باغ و گذشتند هزاران

بین غنچه نشکفته کهآورد به سویت

سربسته پیامی ز دل سینه فگاران

 

تصاویری از طبیعت فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

سنایی غزنوی:

با تابش زلف و رخت اي ماه دلفروز

از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز

از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک

وز تابش روی تو برآید دو شب از روز

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

سعدی شیرازی:

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه ی سال

همایون بادت این روز و همه ی روز

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

فروغی بسطامی:

عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند

وز شاخه گل داد دل زار گرفتند

نوروز همایون شد و روز می گلگون

پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکسهایی از طبیعت فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

سعدی در شعر دیگری می‌آورد:

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه ی سال

همایون بادت این روز و همه ی روز

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

و این ابیات از منوچهری است:

آمده نوروز ماه با گل سوری به هم

باده‌ي سوری بگیر، بر گل سوری بچم…

نوروز روزگار نشاط است و ایمنی

پوشیده ابر دشت به دیبای ارمنی

نوروز درآمد‌اي منوچهری

با لاله‌ي لعل و با گل حمری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

تصاویری از طبیعت فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

تصاویری از طبیعت فصل بهار

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

عکس هایی از طبیعت فصل بهار و شکوفه درختان و طبیعت سبز بهاری

زیباترین عکس هاي‌ فصل بهار , شکوفه هاي‌ درختان , گل هاي‌ زیبای بهاری, طبیعت زیبای بهار

 

گروه عکس تالاب

جدیدترین مطالب سایت