عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

مجموعه : کارت پستال
عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

متن زیبا بر روی عکس

اشعار تصویری زیبا و آموزنده

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوش ترین از خواب ست

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

خوابم ازدیدچنان رفت که هرگزناید!خواب من زهرفراق توبنوشیدوبمرد

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

شب ها گذرد که دیده نتوانم بست مردم همه از خواب ومن ازفکر تو مست

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

من آن نهالم که هر روز بادی وزید ودلش ریخت با لطف تو ایستادم ای کاش افتاده بودم

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

این دل خوب می فهمید فقط تو را کم دارم

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

من به آغوش تو محتاج ترازنان شبم

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

تنها دل گرفته وبیزاروبی امید

 

عکس نوشته رمانتیک | عکس نوشته زیبا

 

من خانه ات هستم چه می خواهی عزیزم ازاین مسافر خانه های بین راهی؟

 

جدیدترین مطالب سایت