تصاویر سال نو میلادی 2017

مجموعه : کارت پستال
تصاویر سال نو میلادی 2017

عکس سال نو میلادی

 

شب است و لحظه ی حرمان مریم 

و طفلی خفته در دامان مریم وجود نازنینش بکر و بی عیب

خدا می داند و وجدانِ مریم مسیح خالق و پیغمبر صلح 

گلی خوشبوی از بُستانِ مریم همان طفلی که از روح خداوند

نهالش تنجه زد در جانِ مریم نه دستی بهر تیمار وجودش 

نه دارویی که بُد درمانِ مریم دلش در معرض اوهام وحشی 

ولی چون کوه بُد پیمانِ مریم ندای لا تَخَف لا تَحَزنوهآ 

زسوی خالقِ سبحانِ مریم شفا بخش دل پردرد او شد 

بشد لطف خدا از آنِ مریم بُوَداو روح «جاوید» خداوند 

نبشته این چنین فرمانِ مریم 

 

تصاویر سال نو میلادی 2017

تصاویر سال نو میلادی 2017

سال نو میلادی 2017 مبارک

تصاویر سال نو میلادی 2017

تبریک سال نو میلادی

 

تصاویر سال نو میلادی 2017

سال نو میلادی 2017 مبارک

تصاویر سال نو میلادی 2017

عکس سال نو میلادی

 

تصاویر سال نو میلادی 2017

تصاویر سال نو میلادی 2017

تصاویر سال 2017 میلادی

 

تصاویر سال نو میلادی 2017

تصاویر سال نو میلادی 2017

تصاویر آغاز سال 2017

 

تصاویر سال نو میلادی 2017

سال نو میلادی 2017 مبارک

تصاویر سال نو میلادی 2017

تصاویر سال نو میلادی

 

تصاویر سال نو میلادی 2017

تصاویر سال نو میلادی 2017

تبریک سال نو 2017

 

تصاویر سال نو میلادی 2017

عکس های سال 2017

 

جدیدترین مطالب سایت