بروزرسانی : 1 شهریور 1399

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

پوسترهای متولدین شهریور ماه

در این جا عکس پروفایل متولدین شهریورماه را جهت تبریک تولد و استفاده به عنوان عکس پروفایل قرار دادیم…

عکسهای متولدین شهریورماه

من شهریوریم

اشک هایم را در خفایم خلاصه می کنم

غرورم را همیشه نگهدارم

اما در مقابل عزیزانم غرورم را هدیه می کنم

و مهربانیم را مرزی نیست

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

کارت پستال های تولد شهریور ماه

شهریوریا در عیــن بی حوصلگــی خیلی صبورن …

امــا وقتی صبرشــون تموم بشــه حتی حاضــر نیستن یه لحظه بیشتر نگات کنن …

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

عکس های متولد شهریور ماه

ﻣـــﻦ ﺷـــﻬﺮﯾﻮﺭﯾﻢ
ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﺧﻮﺩﻣــﻢ
ﺍﮔﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ
ﺍﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘــﻨﺪ
ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼـــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻡ …

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

متولدین شهریور

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

کارت پستال های متولدین شهریور

من شهریوریم ….
اشک هایم را در خفایم خلاصه میکنم …

غرورم را همیشه نگهدارم ….

اما در مقابل عزیزانم غرورم را هدیه میکنم ….
و مهربانیم را مرزی نیست ….

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

عکس های متولد شهریور ماه

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

کارت تبریک هاي‌ متولدین شهریورماه

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

عکس نوشته های متولدین شهریور ماه

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

پوسترهای متولدین شهریور ماه

مرام ما شهریوریـــآ باران نیست ،کـه گاه ببارد و گاه نبــارد
مثل هواســت ، ساکت اما «همیشــــگی»

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

تصاویر پروفایل متولدین شهریور ماه

من شهریوری هستم، سلطان عشق
صاحب غرور عالم
صاحب قلب رئوف
از خود گذرو درون گرا
برایم همه ی ي چیز در دیدن معنا نمی یابد
زندگی پیچیده اسـت و من آسانش میکنم

تولدم مبارک

عکس کارت پستال متولدین شهریور ماه + تصاویر متولدین شهریور ماه

تصاویر متولدین شهریور ماه

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت