بروزرسانی : 11 مرداد 1402

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس پروفایل تبریک تولد متولدین تیر ماه

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

تولدتون مبارک ،تیر ماهی ها

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس نوشته درباره متولدین تیر

✅ مطالب مشابه : اس ام اس های زیبا برای تبریک تولد عزیزانتان

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

من تیر ماهی ام
واسه موندن آدما کنارم
سازش می‌کنم
اما….
خواهش نه!!!!

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

✅ مطالب مشابه : عکس پروفایل دختر متولد تیرماه | عکس نوشته متولدین تیرماه

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس پروفایل ماه تولد

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

تیر ماهی جانم
تولدت مبارک

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس درباره متولدین تیرماه

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس پروفایل متولدین ماه ها

✅ مطالب مشابه : عکس نوشته های زیبای متولدین تیر ماه

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

تیر ماهی
مغرور و دلسوز ،عصبی،مهربان

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس ماه تولد تیر

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

✅ مطالب مشابه : عکس پروفایل تبریک تولد متولدین تیر ماه (تیرماهی های عزیز)

عکس نوشته متولدین هر ماه

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

عکس پروفایل تولد متولدین تیر ماه (1402) + عکس نوشته درباره متولدین تیر

نوبتے هم باشد نوبت فرزندان بزرگ
خانوادهء تابستان اسـت…
نوبت جماعت تیرماهے خاص… این جماعت تیرماهے هر کارے مےکنند نمےتوانند جلوے احساسشان را بگیرند.
عاشقت کہ مےشوند از فرسخہا دور مےفہمے،
آن قدر کہ احساسشان واقعے و نمایان اسـت…
ولیکن همینقدر کہ احساسے هستند
شاید یکے دو بار از اشتباه تو بگذرند
ولے خدا ان روز را نیاورد صبرشان تمام شود و از چشمشان بیفتے…
زمین و زمان را بہ هم بدوزے دیگر اجازه نمےدهند حتے نزدیکشان شوے… همیشہ و همہ جا رو پاے خوشان مےایستند،
هیچ وقت بہ خودشان اجازه نمےدهند
زیر بار منت کسے بروند… از دلسوزےشان برایت بگویم…
ببینند کسے غصہ اے دارد با تمام وجودشان درڪ مےکنند و دنبال چاره اے مےگردند با اینکہ شاید خودشان هیچ همدمے براے غصہ هایشان نداشتہ باشند… بخواهم برایت خلاصہ کنم
این جماعت تیرماهی خاص و دلسوز و لجباز هستند…
هواے این فرزندهاے ارشد تابستان راداشته باشید
وامروزطولانی ترین روزازسال بنام جشن تیرگان
تیرماهی هاي‌ عزیزتولدتون مبارک

✅ مطالب مشابه : عکس متن تبریک تولد برای تیر ماهی ها

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت