عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه

17 مهر ماه روزجهانی پست فرصت مناسبی است تا زحمات و تلاش‌هاي‌ کارکنان خدوم این شبکه را ارج نهاده و از آنان قدردانی نمایم. صنعت پست،بعنوان قدیمی‌ترین و مردمی ترین نهاد ارتباطی در کشور، با کاهش فاصله ها و بهره وری زمان، در توسعه خدمات عمومی نقش ویژه اي را ایفا کرده و این امر محقق نمی‌شود جز در سایه فعالیت هاي‌ شبانه روزی کارمندان سازمان پست جمهوری اسلامی ایران.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست

 

بی‌تردید اهمیت وجود پست در سطح جامعه و نقش مهم ان در بهره وری ملی و رشد اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست.این روز مهم رابه خانواده بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارکنان پست تبریک می‌گوییم. .

 

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

روز جهانی پست مبارک

پستچی شتر سوار، مربوط به دوره قاجار پستچی شترسوار در اواخر دوران قاجار

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

روز جهانی پست

از سال 1969 روز 9 اکتبر – سال‌روز تأسیس اتحادیهٔ جهانی پست بعنوان روز جهانی پست تعیین گردید.

 

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

تبریک روز پست

 

اتحادیه جهانی پست

اتحادیه جهانی پست اولین انجمن در جهت همکاری بین کارکنان بخش پست و از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. اتحادیه جهانی پست با تصویب معاهده برن درسال ۱۸۷۴ تأسیس شد.

 

اتحادیه جهانی پست از نظر قدمت و سابقه دومین سازمان بین‌ المللی جهانی محسوب میشود. در ۱۸۷۸ عنوان اتحادیه عمومی پست‌ها تبدیل به اتحادیه جهانی پست شد. هدف این اتحادیه کمک به سازماندهی و التیام بخشیدن خدمات پستی در سطح بین‌ المللی است. مقر اصلی اتحادیه در برن، سوئیس است.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

17 مهر روز پست گرامی باد

 

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

ساختار اتحادیهٔ جهانی پست

اتحادیهٔ جهانی پست از ۴ رکن اصلی تشکیل شده‌است:

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

تبریک روز پست

کنگره:

کنگره رکن اصلی و عالی اتحادیهٔ جهانی پست است. هر ۴ سال یکبار، تمامی دولت‌هاي‌ عضو اتحادیه در کنگره جمع می شوند تا در خصوص برنامه‌هاي‌ آینده اتحادیهٔ جهانی پست و تجدیدنظر در اسناد ان؛ که شامل سند مؤسس، کنوانسیون‌ها و قرادادهای مراسلات پستی است، تصمیمات جدیدی اخذ نمایند.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

عکس پروفایل مخصوص پستچی

 

شورای اجرایی: 

شورای اجرایی «CA» مرکب از ۴۰ کشور عضو است و سالی یک بار در مقر اتحادیه، برن تشکیل جلسه میدهد. شورای اجرایی در فواصل تشکیل کنگره‌ها مسئولیت کنترل بر اجرای قوانین اتحادیه و مصوبات کنگره و استمرار کارها را برعهده دارد. هم‌ چنین شورای اجرایی مسئول ارتقا و تعدیل تمامی جنبه‌هاي‌ کمک‌هاي‌ فنی ِ پستی، ما بین تمامی دولت‌هاي‌ عضو اتحادیه‌است.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

شورای بهره‌برداری پستی:

شورای بهره‌برداری پستی «POC» از ۴۰ دولت عضو تشکیل شده‌است و سالی یک بار در برن تشکیل جلسه می دهد. شورای بهره‌برداری پستی، رکن فنی و عملیاتی اتحادیه‌است. این شورا هم‌ چنین مسائل فنی، اقتصادی و تجاری مربوط به امور پستی را بررسی می کند.

 

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

دفتر بین‌ المللی:

دفتر بین‌ المللی «IB» اتحادیه در برن، سوئیس واقع است. نزدیک به ۲۵۰ کارمند از بیش ۵۰ کشور در دفتر بین المللی اتحادیه کار میکنند. دفتر بین‌ المللی بعنوان یک نهاد ارتباطی، اطلاعاتی، مشورتی و ارتقادهندهٔ همکاری‌هاي‌ فنی بین ادارات پستی در اتحادیه عمل میکند.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

تبریک روز پستچی به همسر

 

این رکن نقش دبیرخانهٔ اتحادیه را هم بر عهده دارد. اتحادیه جهانی پست علاوه بر این دفتر بین‌ المللی، دفترهای مرکزی دیگری هم در نقاط مختلف جهان تأسیس کرده‌است تا بتواند هماهنگی‌هاي‌ بین‌ المللی بیش‌تری را در زمینهٔ خدمات پستی جهانی ارائه نماید.

 

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

تبریک روز پست به همسر

 

اهداف اتحادیه جهانی پست

– سازمان‌دهی و کامل نمودن خدمات پستی؛
– ارتقا و توسعهٔ همکاری‌هاي‌ بین‌ المللی؛
– ارائهٔ کمک‌هاي‌ فنی و نظرهای مشورتی به کشور های نیازمند عضو اتحادیه؛
– ایفا کردن نقش رابط و میانجی‌گر بین اعضا؛
– تنظیم و تصویب قوانین برای تبادلات پستی بین‌ المللی؛
– ارائهٔ توصیه‌هایي در جهت برانگیختن سطح رشد در مراسلات و امانات پستی و التیام کیفیت این خدمات برای مشتریان.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

سابقه پست درایران

فعالیتهای پستی در ایران، قدمتی سه هزار ساله دارد و حتی عده اي از مورخین، ایرانیان را مبتکر ارتباط پستی میدانند. درسال 1297 ه.ق ناصرالدین شاه دستور داد تا مؤسسه پست ان روز به وزارت تبدیل شود و اداره ان رابه امین الملک، وزیر وظایف و رئیس دارالشوراء سپرد.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

تبریک روز پست به دوست پستچی

 

پس از صدارت امیرکبیر، تحولات تازه اي در پست کشور ایجاد گردید، فعالیت پستی کشور های استعمارگر تعطیل شد و پیکهای پست ایران، با نظم و نظامی تازه که امیرکبیر ایجاد کرده بود با سرعت و دقت بسیار، امور مراسلاتی را انجام می دادند. شایان ذکر است که چون پست در ایران از قدمتی طولانی برخوردار است، از فعالیت چاپارهای قدیم تا پست پیشرفته کنونی، ابزارو آثاری گرانبها و دیدنی جمع آوری شده است که در موزه پست نگه داری می شود.

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

متن ادبی تبریک روز پست

 

برخی فعالیت هاي‌ پیشنهادی اتحادیه پستی جهانی به مناسبت روز جهانی پست:

– انتشار پیام دبیرکل اتحادیه و سخنرانی و گفت و گو با مقامات ارشد دولتی از طریق رسانه‌هاي‌ جمعی
– انتشار مطالبی پیرامون اتحادیه پستی جهانی و شبکه گسترده پستی در مجلات پستی، بولتن هاي‌ خبری، نشریات کارکنان و مجلات فیلاتلیک با تأکید بر نقش مهم بخش پستی در جامعه اطلاعاتی
– انتشار تمبرهای ویژه و پاکتهای مهر روز
– فروش کارت پستالهای ویژه روز جهانی پست
– نصب پوسترهای روز جهانی پست در دفاتر پستی وامکن عمومی
– توزیع پرسشنامه‌ میان عموم مردم به منظور جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات آنان در خصوص التیام خدمات پستی
– تجلیل از کارمندان پستی و اهداء جوایز ویژه برای کارمندان برجسته
– سازماندهی و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی ویژه روز جهانی پست
– توزیع نمونه‌هاي‌ تبلیغاتی از قبیل تی‌شرت، مدال، برچسب و … دارای شعار روز جهانی پست

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

عکس پست و پستچی

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

روز پست مبارک

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

تشکر از پستچی

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

متن تبریک روز پست و پستچی

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

تبریک روز پستچی

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

عکس نوشته زیبا برای روز پستچی

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

9 اکتبر روز پست گرامی

عکس پروفایل تبریک روز جهانی پست و پستچی در 17 مهرماه (9 اکتبر)

جدیدترین مطالب سایت