عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر

عید فطر است و دلم غرق تماشاست

یاد ان ماه عزیزی که به حق اوج تمناست

سائل درگه عشقم که امید است بر ان

هر چـه طالب شوم از او همان لحظه مهیاست

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس های مذهبی تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی

عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست

عید فطر قبولی انفاق های به قصد قربت است

عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

متن در مورد عید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

متن ادبی تبریک عید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد

باده خرم عید است که در ساغر شد

روز عید است سوی میکده آیید به شکر

که ببخشند هر ان کس که در این دفتر شد

متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

صدای پای عید فطر می آید

و دل مومن بر سر دو راهی آمدن عید رمضان

و رفتن ماه رمضان بلا تکلیف است

از آمدن ان یکی دلشاد باشد

یا از رفتن این یک محزون

عید فطر پاک ترین

و عیدترین عیدهاست

چرا که پاداش یک ماه عبادت

و شست و شوی جان

در نهر پاک رمضان است

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

شوال هلالش چو به اثبات رسیده است

یاران، رمضان رفت که امشب شب عید است

ای مطرب مـا خوش بنواز از سر شادی

عید آمد و مـا را به جهان نور امید است

یاران همگی نغمه شادی بسرایید

این عید سعید است و سعید است و سعید است

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس و متن تبریک عید فطر 

خدایا خیلی سعی کردم قدر مهمانی ات را بدانم

ولی باز هم احساس می کنم نتوانستم

یعنی سال بعد هم مـا را دعوت میکنی؟

فرا رسیدن عید فطر بر همگان مبارک باد.

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته پروفایل عید فطر مبارک

الهی

فطرمان را فاطر

ایمان مان را فاخر

و روحمان را طاهر بفرما

روزه یکسو شد و عید آمد

و دل ها برخاست

می زِ خمخانه به جوش آمد

و می باید خواست

عید بر عاشقان مبارک

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

متن ادبی تبریک عید فطر

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود

صد حیف از این بساط که برچیده میشود

در این بهار رحمت و غفران و مغفرت

خوشبخت ان کسی است که بخشیده می شود

عید شما مبارک

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

عکس فانتزی عید فطر

عکس نوشته ویژه تبریک عید فطر 1402 | متن و عکس پروفایل تبریک عید سعید فطر

 

جدیدترین مطالب سایت