عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

امروز روز کساییه که خاص بودنشون دنیا رو بهم ریخته …

آدمای بی توقعی که لابه‌لای ابزارهای مختلف برای راست دست ها به دنبال راهی برای راحت زندگی کردن هستند !

۱۳ آگوست، روز جهانی چپ دست ها، موجودات باهوش ترین و خلاق ترین اقلیت جهان مبارک

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس نوشته چپ دست ها

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

22 مرداد ماه روز جهانی چپ دست ها

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس نوشته روز چپ دست

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس مخصوص چپ دست ها

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

روز جهانی چپ دست ها

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

تبریک روز چپ دست

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه 

 

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها در 22 مرداد ماه

چندتا از معروف ترین چپ دستان دنیا …

‏امروز روز چپ دست هاست؛
دلیل نامگذاری این روز، انتقاد از این هست که تمامی ابزارها و امکانات برای راست دست ها طراحی شدند!

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت