بروزرسانی : 8 اسفند 1402

عکس تبریک روز جهانی دندانپزشک (6 مارس)

عکس تبریک روز جهانی دندانپزشک (6 مارس)

دندان پزشک یک تخصص دکتری اسـت کـه بـه سلامت دهان و دندان میپردازد. دندان دکتر مسئول بررسی، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌هاي‌ دهان و دندان اسـت. دندان دکتر نیاز بـه مهارت‌هاي‌ فنی، انسانی و اجتماعی دارد. دندان دکتری در ایران یکی از رشته‌هاي‌ پرطرفدار و پردرآمد اسـت.

روز جهانی دندانپزشک چه روزی است؟

روز جهانی دندان دکتری یا روز جهانی دندان پزشک، روزی اسـت کـه بـه احترام و تقدیر از کسانی کـه در حوزه سلامت دهان و دندان فعالیت میکنند، برگزار می شود. این روز در تاریخ ۶ مارس در تقویم جهانی ودر تاریخ ۲۳ فروردین در تقویم ایرانی نام‌گذاری شده اسـت . این روز فرصتی اسـت برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت بهداشت دهان و دندان، پیشگیری از بیماری‌هاي‌ دندانی، و تقویت روابط میان دندانپزشکان و بیماران.

عکس نوشته تبریک روز دندانپزشک

عکس نوشته تبریک روز دندانپزشک


مطالب مشابه: متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی


عکس نوشته تبریک روز دندانپزشک

عکس نوشته تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل خاص تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل خاص تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل خاص تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل خاص تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل دخترانه تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل دخترانه تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل دخترانه تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل دخترانه تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل پسرانه تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل پسرانه تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل پسرانه تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل پسرانه تبریک روز دندانپزشک

عکس پروفایل متفاوت تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس پروفایل متفاوت تبریک روز جهانی دندانپزشک


مطالب مشابه: اس ام اس تبریک روز پزشک «متن و عکس پروفایل تبریک روز پزشک»


عکس پروفایل متفاوت تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس پروفایل متفاوت تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس پروفایل جدید تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس پروفایل جدید تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس پروفایل جدید تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس پروفایل جدید تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس نوشته خارجی تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس نوشته خارجی تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس نوشته خارجی تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس نوشته خارجی تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز جهانی دندانپزشک

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز جهانی دندانپزشک


مطالب مشابه: اس ام اس و پیامک تبریک روز پزشک


در پایان

این روز بـه منظور افزایش آگاهی عمومی درباره بهداشت دهان و دندان، پیشگیری از بیماری‌هاي‌ دهان و دندان، و ترویج عملکرد‌هاي‌ بهداشتی مرتبط با دندان‌ها و لثه‌ها برگزار میشود.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت