عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس پروفایل سالمندان

امروز روز جهانی سالمندان است.
امروز به این بهانه به سالمندان اطراف خود سر بزنید.
از آن ها دلجویی کنید.
بهشون بگید که بودنشان و تجربشون چقدر براتون مهمه و بهشون امید بدید.
هر کاری که میتونید امروز برای این نعمت‌هاي‌ عزیز خداوندی قبل از این که دیر به شه انجام بدید
فقط لحظه‌اي به یاد کسانی که دیگه در کنارتان نیستن و فرصت در آغوش کشیدنشان رو دیگر ندارید فکر کنید و قدر داشته هاتونو بدونید
عروس خانم‌هاي‌ گل؛
آقا داماد هاي‌ گل

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

به خدا پدر مادر هاتون دشمنای شما نیستند.
اونها اصلاً و ابداً قصد به هم. زدم زندگی شما رو ندارن
اونها هیچوقت نمی‌خوان استقلال شما رو مخدوش کنند. اونا نمی‌خوان سربار و مزاحم شما به شن.
اونها با اون قلب مریض و پاکشون عاشق نوه هاشون هستن.
اونا طاقت اخم شما رو ندارن.
عزیزان دلم
با سالمندان مهربون باشید

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس نوشته روز سالمند

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس دوران سالمندی

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس پیرمرد و پیر زن مهربان

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

پروفایل روز سالمند

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

پروفایل و عکس نوشته تبریک روز سالمند

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس پروفایل جدید و عکس نوشته های خاص

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس سالمند

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

دوران سالمندی

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

احترام به سالمندان

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

9 مهر روز سالمندان

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس برای تبریک روز سالمند

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس پروفایل خاص

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس نوشته پدر بزرگ

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس پروفایل مادر بزرگ

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

سالمندان

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

عکس سالمند

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

پروفایل سالمند

عکس پروفایل سالمندان | عکس نوشته روز سالمند 9 مهر

زندگی سالمندی

 

جدیدترین مطالب سایت