عکس پروفایل تبریک روز مهندس به انگلیسی (5 اسفند روز مهندس)

عکس پروفایل تبریک روز مهندس به انگلیسی (5 اسفند روز مهندس)

مهندسی یعنی کاربرد خلاقانه اصول علمی جهت طراحی یا توسعه ساختارها، ماشین‌ها، اسباب و یا روش‌هاي‌ تولید یا کلیه اموری کـه ترکیب این امور باشد. مهندسی شامل رشته‌هاي‌ مختلفی مانند مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و … اسـت. 

 

روز مهندس چه روزی است؟

روز مهندس یک روز ملی اسـت کـه در ایران بـه احترام و تقدیر از کسانی کـه در حوزه مهندسی فعالیت میکنند، برگزار میشود. این روز در تاریخ ۵ اسفندماه هم زمان با تولد دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی نام‌گذاری شده اسـت.

 

عکس پروفایل تبریک روز مهندس به انگلیسی

عکس پروفایل تبریک روز مهندس

 


مطالب مشابه: روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی «روز مهندس در 5 اسفند»


 

عکس پروفایل تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته تبریک روز مهندس

 

عکس تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته خارجی تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته خارجی تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته خارجی تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز مهندس

 

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل انگلیسی تبریک روز مهندس

 


مطالب مشابه: پیام تبریک روز مهندس مرد و زن + عکس پروفایل تبریک روز مهندس


 

عکس پروفایل انگلیسی تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل انگلیسی تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل دخترانه تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل دخترانه تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل دخترانه تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل دخترانه تبریک روز مهندس

 

عکس پسرانه تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل پسرانه تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل پسرانه تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل پسرانه تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل خاص تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل خاص تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل خاص تبریک روز مهندس

 

عکس پروفایل خاص تبریک روز مهندس

 


مطالب مشابه: عکس روز مهندس | عکس پروفایل روز مهندس | متن تبریک روز مهندس


 

در پایان

پیوند ارادت و تشکر از تلاش‌هاي‌ بی‌دریغ ان‌هایي کـه با هوش، شغف و دانش بـه جامعه خدمت می کنند. مهندسی هنر خلق کردن اسـت. مهندسی عشق بـه زندگی اسـت. مهندسی رویای بهترین اسـت. مهندسی افتخار ایران اسـت. روز مهندس مبارک.

جدیدترین مطالب سایت