عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران «نداجا» یکی از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران اسـت کـه مسئولیت حفاظت و حراست از آب هاي‌‌ سرزمینی فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و جزایر جمهوری اسلامی ایران کشور در برابر هرگونه تجاوز نظامی خارجی را دارد.
این نیرو در رده چهارم بزرگ ترین نیروهای دریایی جهان قرار دارد

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

عکس نوشته روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

نیرویی خستگی ناپذیر کـه گام هایش همیشه محکم و استوار بوده

روز نیروی دریایی بر دلاور مردانش مبارک.

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

عکس پروفایل روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

 


حتما بخوانید: اس ام اس هاي‌‌ تبریک روز نیروی دریایی


 

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

7 آذرماه روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

پوسترهای روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

کارت پستال روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

تصاویر روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

جدیدترین کارت پستال های روز نیروی دریایی

عکس پروفایل تبریک روز نیروی دریایی | عکس نوشته روز نیروی دریایی

جدیدترین مطالب سایت