متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان

عکس تبریک روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

8 آبان ماه روز نوجوان است. این روز بـه یاد شهادت یک نوجوان سیزده ساله در اولین ماه های جنگ تحمیلی، روز نوجوان نامیده شده است. سی سال پیش، در هشت آبان پنجاه و نه، محمد حسین فهمیده سیزده ساله بـه شهادت رسید. او یکی از 36 هزار دانش آموز شهید ایرانی است.

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت
کاین آب برنگردد دیگر بـه جویباران
صائب تبریزی

روز نوجوان بر تمامی نوجوانان و آینده سازان ایران زمین خجسته باد

اس ام اس و متن تبریک روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

عکس پروفایل روز نوجوان 

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن ها و شعرهای تبریک روز نوجوان 

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

عکس های مناسبتی تبریک روز نوجوان با متن های زیبا

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

نوجوان ترین شهید جان نثار دین شدی

در ره امام خود نقش بر زمین شدی

یار کوچک امام تـو فروغ ایزدی

رهنمود هر جوان ذوالفقار میبدی

مرز و بوم میهنم ماندگار رزم توست

اجتماع میبدی مفتخر بـه جزم توست

سرزمین لاله‌ها از تـو رنگ وبو گرفت

زین حماسه ات حسین میهن آبرو گرفت

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

تبریک روز جوان به همسر

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی

تا مگر پیرانه سر از سر بگیرم نوجوانی

آری آری نوجوانی میتوان از سرگرفتن

گر توان با نوجوانان ریخت طرح زندگانی

اگر چه دانم آسمان کردت بلای جان ولیکن

مـن بـه جان خواهم ترا

عشق ای بلای آسمانی

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

عکس پروفایل روز جوان مبارک

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

روز جوان سال 

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

عکس و متن تبریک روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

نوجوانی زیباست

مثل یک شاخۀ گل

مثل پرواز پرنده

نوجوانی فصل زیبای به خود آمدن است

فصل دیدن شنیدن گفتن یاد گرفتن

نوجوان کاش بدانی که

چقدر کوتاه است این نسیم سحری

نوجوان خوب بدان ارزش تـو مثل زر است

مثل الماس درخشان در دل ان کوه بلند

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

شعر تبریک روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن تبریک روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

نوجوانی کوتاه؟ کودکی کوتاه نیست

می‌توان رفت بـه عمر

امّا ماند با دلی کودک‌تر

میتوان روی جوانی قلمی آوار کرد

پیر بودن باور

باورت باشد نوجوانی امروز

فردا نیز

دل را سنی نیست

نوجوانی باید کرد

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

روز نوجوان چه روزی است

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

عکس تبریک روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

پروفایل روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

میگن آدما در دوران نوجوانی سرشار از شور و اشتیاق، امید و آرزو و دارای انرژی مضاعف هستند. البته بیشتر این حرف ها جنبه ی شعاری داره. چون امروزه نو جوانان دیگر آن گونه که گفته شد، نیستند. مثلاً خود مـا، انگار نه انگار که در دوران نوجوانی هستیم. البته شاید قدیم ترها نوجوانی شکل دیگری داشت. اما نه، اون زمونا هم مردم گرفتاری های خودشونو داشتن.

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

عکس پروفایل روز نوجوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

جدیدترین عکس نوشته روز جوان

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

نوجوانی بهار زندگیست که همچون اسبی تازه نفس شتابان می‌رود نوجوان باید اسب را در صراط المستقیم هدایت کند تا از راه بـه در نگردد و بـه همنشینی با بدان گرفتار نشود چرا که امام صادق «ع»می فرمایند: نوجوانان را قبل از آنکه دشمنان اعتقادی بـه سراغ آن ها بروند حدیث بیاموزید. نوجوانی پایۀ آینده است آیندۀ درخشان در ان است که از پایه تلاش و کوشش کرد.

متن و عکس پروفایل روز نوجوان | اشعار تبریک روز نوجوان 1402

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت