جستجو در تالاب

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

این‌که آدم جزء هشت درصد مردم جهان باشه خیلی کیف داره . حس خوبی هم داره . حسی کـه نود و دو درصد بقیه آدمها نمیتونن اون رو درک کنن !

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

برخی از افراد مشهور و چپ دست جهان

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

22 مرداد روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس تبریک روز چپ دست

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

 

چپ دستھا ازقلب فرمان می برند وکارھاراانطورکہ دلشان میخاھد پیش میبرن چون خاص ھستن وکارھای خاص انجام میدن انھا را درجامعہ افراد باھوش می‌خوانند چون درکار ثابت کردند ھوشمندانہ عمل می کنند از چپ دستان می‌توان بہ چارلی چاپلین اسطورہ کمدی اشارہ کرد

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس ویژه چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

 13 آگوست روز جهانی چپ دست ها

عکس پروفایل روز چپ دست ها | عکس روز جهانی چپ دست ها

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
بهتون قول میدم با دیدن این ویدیو تعجب می کنید!
بهتون قول میدم با دیدن این ویدیو تعجب می کنید!