بروزرسانی : 19 بهمن 1398

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل جدید 22 بهمن و امام خمینی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس نوشته دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل انقلابی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل امام خمینی دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس های مذهبی برای 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

یاد ان روزی که بهمن گل به بار آورده بود

و ان زمستانی که با خود نوبهار آورده بود

یاد باد ان دل تپیدن‏های مشتاقان یار

و ان عجب نقشی که ان زیبا نگار آورده بود

عشق را صد رشته جان، در لعل نوشین بسته بود

حسن راصد چشم دل، آیینه وار آورده بود

از گلستان شهیدان تا به مهرآباد عشق

موج دریای زمان، چشم انتظار آورده بود

منکران گفتند با یک گل نمی‏گردد بهار

لیک مـا دیدیم، یک گل صد بهار آورده بود

در نگاهش جلوه گل بود و با غوغای عشق

در چن هر گوش‌ه‏ای را صد هزار آورده بود

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس نوشته پیروزی انقلاب اسلامی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

اشعار انقلابی زیبا

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس های زیبا برای دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

اشعار دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

بیا بیا که شمیم بهار می‏‌آید

دل رمیده مـا را قرار می‏‌آید

سر از افق به در آورد صبح آزادی

سرود فتح و ظفر زین دیار می‏‌آید

بیا که شد سپری دوره تباهی‏‌ها

زمان سروری و اقتدار می‏‌آید

گریخت ظالم و برچیده شد بساط ظلم

نهال حق و عدالت به بار می‏‌آید

بیا که گر رود اهریمن از وطن بیرون

فرشته از طرف کردگار می‏‌آید

خوش آمدی به وطن مقدمت گرامی‏‌باد

صدای هلهله از هر گذار می‏‌آید

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل جدید دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس و متن زیبا برای دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل پیروزی انقلاب اسلامی برای 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

وطنم پاره تنم

ای زادگاه میهنم

برخاک تـو بوسه میزنم ایران

آفتاب اقتداری

برقرار و استواری

باشکوه و باصلابت

تا همیشه پایداری…

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس های حاج قاسم سلیمانی و پیروزی انقلاب در 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل دهه فجر و متن تبریک 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

سالگرد انقلاب آمد پدید

انقلابی چون سپیده پرنوید

فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق

فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق

انقلابی چون سحر ظلمت شکن

تا به عمق کلبه‏‌ ها پرتوفکن

فجر نورافشانی قرآن و دین

فجر قدرت ‏‌یابی مستضعفین

انقلابی چون شفق سرشار خون

گوهر آزادگی را آزمون

فجر عزت، فجر رشد کارها

فجر دیگرگونی معیارها

انقلابی پیشرو مانند برق

در شکوهش عقل عالم مانده غرق

فجر جمهوری اسلامی کزان

صدهزاران روز روشن شد عیان

فجر برچیدن بساط زور و زر

شام استبداد آوردن به سر

انقلابی پر زشیران بیشه‏اش

نعره الله اکبر ریشه‏اش

سوره والفجر گر خوانی عمیق

راز این ده شب از او یابی دقیق

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

متن و عکس برای دهه فجر و 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پرچم ایران برای 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل حاج قاسم سلیمانی برای 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل امام خامنه ای برای پیروزی انقلاب در 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس 22 بهمن با متن های تبریک زیبا

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل تبریک 22 بهمن و پیروزی انقلاب

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

در خلال ده شب از بهمن، برون

صدهزاران فجر آمد، گونه‏ گون

مهر روشن بر سیاهی چیره شد

چشم خفاش از فروغش خیره شد

فجر رحمت، فجر دولت، فجر نور

فجر آزادی زبند ظلم و زور

مهر، در آغوش ملت، جا گرفت

انقلاب او همـه دنیا گرفت

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس های مذهبی امام خمینی برای 12 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس و دل نوشته هایی به مناسبت ورود امام خمینی 12 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

متن و عکس پروفایل دهه فجر انقلاب اسلامی و امام خمینی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

آمده موسم فتح و ایمان

شعله زد بر افق نور قرآن

در دل بهمن سرد تاریخ

لاله سر زد زِخون شهیدان

لاله‌ها قامت سرخ عشق اند

سرنوشت تـو با خون نوشتند

پیکر پاکت ای جان به کف را

از ازل با شهادت سرشتند

پیکر پاکت ای جان به کف را

از ازل با شهادت سرشتند

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده بادا قرآن

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل دهه فجر و امام خمینی و امام خامنه ای

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس های پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل امام خمینی برای 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

جدیدترین عکس پروفایل و متن تبریک 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

مقدمت را اماما شهیدان

با نثار تن خود گشودند

خونشان فرش راه تـو بادا

عاشق پاک راه تـو بودند

آمدی با پیامت خمینی

از رهایی و از غم سرودی

آنکه بر ظلم شب حمله ور شد

ای خمینی تـو بودی تـو بودی

آنکه بر ظلم شب حمله ور شد

ای خمینی تـو بودی تـو بودی

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده بادا قرآن

بهمن خونین جاویدان

تا ابد زنده یاد شهیدان

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

سخنان مشهور امام خمینی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس جدید تبریک 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

کارت پستال انقلابی ویژه 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

اس ام اس تبرک 22 بهمن با تسلیت چهلم حاج قاسم سلیمانی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

پروفایل چهلم حاج قاسم سلیمانی 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

پروفایل بازگشت امام خمینی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

پروفایل ورود امام خمینی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل دهه فجر

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس نوشته جملات امام خمینی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس نوشته سالروز بازگشت امام خمینی به ایران

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

خمینی ای امام خمینی ای امام

خمینی ای امام خمینی ای امام

ای مجاهد ای مظهر شرف

ای گذشته زِجان در ره هدف

چون نجات انسان شعار توست

مرگ در را ه حق افتخار توست

این تویی این تویی پاسدار حق

خصم اهریمنان دوستدار حق

بود شعار تـو به راه حق قیام

زِ مـا تـو را سلام زِ مـا تـو را سلام

خمینی ای امام خمینی ای امام

خمینی ای امام خمینی ای امام

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

پروفایل امام خمینی برای پیروزی انقلاب اسلامی

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

شعر تبریک 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

متن تبریک 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

تبریک یوم الله 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل برای 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

برخیزید ای شهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ی خون پاک شما

میروید تا ابد در وطن لاله‌ها

برخیزید برخیزید

برخیزید رهبر آمد کنون در کنارتان

تا سازد، غرقه در بوسه خاک مزارتان

تا گیرد، خون بهای شهیدان ز اهرمن

باز آمد، رهبر مـا پی یاری وطن

برخیزید برخیزید

جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شهید

تا روید لاله از تربت پاک هر شهید

ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگی ست

مرگ سرخ رمز آزادی و راز زندگی ست

برخیزید برخیزید

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس پروفایل امام خمینی «ره»

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس و متن 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

عکس نوشته 22 بهمن

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

پروفایل 22 بهمن مبارک

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

25 عکس پروفایل 22 بهمن

بوی گل سوسن و یاسمن آید

عطر بهاران کنون از وطن آید

جان ز تن رفته باز سوی تن آمد

رهبر محبوب خلق از سفر آمد

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

بار دگر روزگار چون شکر آید

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

بار دگر روزگار چون شکر آید

هر چـه مجاهد زِ بند و حبس در آید

عمر فساد و ظلم دگر به سر آید

چشم یزید زمان زِ حلقه در آید

رهبر محبوب خلق از سفر آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

متن و عکس پروفایل 22 بهمن + عکس پروفایل تبریک دهه فجر

برچسب‌ها: ,
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت