بروزرسانی : 18 آذر 1400

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

متن و عکس نوشته آذر ماهی جدید + خصوصیات متولدین آذر ماه

بـه استقبال ماه آخرین پاییز یعنی آذر می رویم، آذر ماه بـه سرمای استخوان سوز و شب های بلند و همچنین شب یلدایش معروفر اسـت. متولدین آذر ماه هم خصوصیات بسیار و ثابت شده ای دارند که در ادامه بـه همراه هم این خصوصیات شخصیتی را مرور و بررسی میکنیم. باسایت تالاب همراه باشید.

خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ آذر ماه‌:

خوش‌ بین‌،خوش‌ خلق‌؛ مهربان‌؛ خونگرم‌ و شاد،
درستکار، صادق‌؛ رو راست‌؛
راستگو، بی‌غل‌ و غش‌ و بی‌شیله‌ پیله‌
 روشنفکر و فیلسوف‌ منش‌

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

عکس نوشته آذر ماهی

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پروفایل آذر ماهی 

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پروفایل مخصوص متولدین آذر ماه

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

عکس نوشته  برای آذر ماهی ها

آذر سومین و آخرین ماه فصل پاییز اسـت. برج فلکی آذرماه برج قوس «کمان» اسـت. ماه آذر یکی از ماههایی اسـت که عنصر وجودش آتش اسـت و بـه وسیله سیاره ژوپیتر هدایت میشود. شما جزءاشخاصی نیستید که داوطلبانه تسلیم سلطه جویی دیگران درمسایل مربوط بـه کارعشق یا امور خانه بشوید.

سیاره‌ حاکم‌ بر شما مشتری‌ «برجیس‌» اسـت‌.
فاصله‌ متوسط از خورشید5/202
دور گردش‌ نجومی‌ از کانون‌ «بر حسب‌ سال‌»11/86
شعاع‌ استوایی‌ «برحسب‌ کیلومتر»71/492
شعاع‌ قطبی‌ «برحسب‌ کیلومتر»66/854
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ «بر حسب‌ ساعت‌»9/92
انحناء خط استوا نسبت‌ بـه‌ کانون‌ «بر حسب‌ درجه‌»3/08
تعداد ماهواره‌های‌‌ مشاهده‌ شده‌16

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پروفایل آذر ماهی

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پروفایل برای مردان آذر ماهی

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

خصوصیات کلی متولدین آذر: پر شانس‌ترین افراد، ساده و  عاشق تعلیم و تربیت، سازش‌کار، کنجکاو، اهل تجربه، سخاوتمند، با ذوق، چالاک، یک دفعه حرف شیرین می پراند، انعطاف پذیر، فراموشکار، اهل عدالت، زود خسته می شود، با شهامت،معصوم، دعوائی و زودرنج، خوش مشرب، صادق، کم دقّت، خوش بین، منطقی، مهمان دوست.

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام  

خصوصیات آذر ماهی ها

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری‌ راجع‌ بـه‌ ماه‌ تولد شما «آذر ماه‌»:

حیوانی‌ مرتبط با برج‌ تولد شما  قنطورس‌ می باشد. یونانی‌های‌‌ باستان‌ ان‌چنان‌ بـه‌ اسب‌ عشق‌ می‌ورزیدند که‌ در افسانه‌ و اسطوره‌ بـه‌ قنطورس‌ منزلت‌ و لقب‌دادند. قنطورس‌ بـه‌ واسطه‌ خرد و توانایی‌های‌‌ شفا بخشش‌ مشهور شده‌ بود.

قنطورس‌ نماد‌ طبیعت‌های‌‌ دو گانه‌ انسان هابـه‌ عنوان‌ یک‌ مخلوق‌ روشنفکر اسـت‌. 

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

خصوصیات متولدین زن آذر: می‌توان گفت زن متولد آذر ماه اهل منطق و واقعیات، مهمان دوست، بی ریا و پول خرج کن و بی نظم و انضباط، راست گو اما بدزبان و درشت گو اسـت. اگر حسود و بدکینه هستید، هرگز با دختر متولد آذر ازدواج نکنید. زن متولد آذر دنیا را درست بـه همان صورتی که هست می‌بیند و در دیدگاه زندگی اهل واقعیت و منطق اسـت. 

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

عکس برای آذر ماهی ها

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ یمن‌ متولدین‌ آذر ماه‌ «ارغوانی‌ سیر» اسـت‌.

سنگ‌ خوش‌ یمن‌ متولدین‌ آذر ماه‌ «زبرجد» اسـت‌. زبرجد، این‌ سنگ‌قیمتی‌ در رنگ‌های‌‌ متعددی‌ یافت‌ شده‌ و جزء خانواده‌ کوارتز اسـت‌. همراه‌ داشتن‌این‌ سنگ‌ بـه‌ شما کمک‌ میکند تا در تمام‌ مشکلات‌ موفق‌ شده‌ و ویژگی‌های‌‌ رهبرگونه‌تان‌ را پیش‌ ببرید. این‌ سنگ‌ باعث‌ میشود که‌ بیشتر احساس‌ کنید که‌ تحت‌نظارت‌ خودتان‌ هستید و در موقعیت‌های‌‌ پر درد سر و ناراحت‌ کننده‌ بـه‌ شکل‌ قابل‌قبول‌ و خوبی‌ عمل‌ نمایید. هم‌چنین‌ گفته‌ میشود که‌ زبرجد در افزایش‌ انرژی‌ وایجاد سازگاری‌ کمک‌ شایان‌ توجهی‌ بـه‌ متولدین‌ آذر ماه‌ می نماید.

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

شاید بهترین توصیف زنان متولد آذر این باشد که بگوییم او زنی نیست که انتظار داشته باشید مطابق میل شما حرف بزند و چـه بسا که گاه و بیگاه از لحن نیشدار او آزرده خاطر می‌شوید و در مقابل هر چند گاه یکبار ان چنان جملات زیبا و دل انگیز از دهان او خارج میشود که شما با شنیدن این جملات، روزگار را به خوشی طی خواهید کرد.

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پروفایل برای دختر های آذر ماهی

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

در مقابل زنان آذر ماهی این کارها را هرگز انجام ندهید.

۱. هرگز او را وادار نکنید که شغل خودرا رها کند و اجازه دهید دراین مورد خودش تصمیم گیری نماید.

۲. در مقابل زن آذر ماهی از زن های‌ دیگر دلربایی نکنید.

۳. اگر وی بـه زندگی فعال و اجتماعی تمایلی ندارد از زندگی کردن دراین شرایط اجتناب نمایید.

۴. در مورد این که وی باید چگونه لباس بپوشد یا موهایش را آرایش کند و خانه ای را مبله نماید و سایر چیزهایی که او ان ها را در قلمرو خود میداند هرگز سختگیر نباشید.

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

زبان زن متولد آذر نیشدار و پرکنایه اسـت اما قلبش پاک و صمیمی و بی ریا اسـت. بـه ندرت اتفاق می افتد که زنی مانند یک متولد ماه آذر وقایع و رویداد هـای زندگی را چنان دقیق و مستدل و منطقی توجیه کند و از خوبیها برای خوشبین شدن بـه آینده بهره گیری نماید و بدی ها را هم به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار بپذیرد

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

در مقابل مردان آذر ماهی هرگز این کارها را انجام ندهید.

۱. اگر وی تمایلی بـه کار کردن شما ندارد هرگز اصرار نداشته باشید که بعد از ازدواج بـه شغل تان ادامه دهید.

۲. دوستان نامطبوع خودرا رها سازید زیرا این آمادگی در وی هست که شما را از روی دوستانتان قضاوت نماید.

۳. در مورد برنامه ریزی برای مراسم نامزدی و خانه و وسایل و … خواسته های‌ او را درنظر بگیرید.

۴. در هنگام تصمیم گیری در مورد کارهایتان اقوام را دخالت ندهید و از انتقاد و غرولند پرهیز نمایید.

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

خصوصیات مرد متولد آذر: حقیقت این اسـت که مرد متولد آذر از نظر بعضی ها خیلی دمدمی مزاج اسـت، لحظه ای او را می بینید که شمشیر بـه دست و سوار بر اسب سفید بـه وسط میدان می تازد تا بـه رتق و فتق امور بپردازد و اندکی بعد او را مشاهده میکنید که خودرا نخود هر آشی میکند و پا بـه پای تمام برنامه ها نقشی ایفا مي نماید.

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

پیوند زناشویی آذر با متولدین سایر ماه ها

ماه آذر با ماه فروردین : عالی

دارای کم ترین اختلاف و هیاهو

ماه آذر با ماه اردیبهشت : متوسط

دلير و بی پروا و نیازمند بـه آزادی همچنین بدون تفاهم نیز می باشند.

ماه آذر با ماه خرداد : بسیار خوب

سرشار از ذوق و شوق برای ادامه زندگی مشترک

ماه آذر با ماه تیر : بد

یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر و دیگری متمایل بـه رکن خانواده میباشد.

ماه آذر با ماه مرداد : متوسط

یکی پرشور و هیجان و دیگری دنبال استقلال و آزادی

ماه آذر با ماه شهریور : بد

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

ماه آذر با ماه مهر : بسیار خوب

دارای خصیصه هایي نظیر محبت و درستکاری هستند همچنین ان ها مسئولیت پذیر نیز می باشند.

ماه آذر با ماه آبان : متوسط

یکی سختگیر و در مسائل فرد دیگر دارای سرشتی پویا و جدی اسـت.

ماه آذر با ماه آذر : بسیار خوب

پیوند ان ها مطلوب و با سعادت و خوشبختی همراه میباشد.

ماه آذر با ماه دی : متوسط

خصوصیات نسبتا متفاوتی با یک دیگر دارند و باید ان ها خویشتن دار باشند.

ماه آذر با ماه بهمن : بسیار خوب

از موفق ترین پیوندهای زناشویی خواهند بود زیرا هر دوی ان ها مثبت گرا می باشند.

ماه آذر با اسفند ماه : متوسط

یکی از ان ها با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی اسـت.

پروفایل آذر ماهی + خصوصیات متولدین این ماه + عکس نوشته من یک آذر ماهی ام

.. .. ..

صبح اسـت و دلم بـه مهر باور دارد

آبان که گذشت دل بـه آذر دارد

پاييز اسـت در خيابان قدم ميزنی

جز صدای خش خش برگ های زرد

زير پاهايت چيزی نمی‌شنوی

و اين تنها – تنهايی لذت بخش اين شهر اسـت

پاییز برای مـن شدة این تعبیر

فصلی که فقط خاطرة در سر دارد

آذرتون پاييزی و پاييزتون عاشقونه برای دریافت عکس های‌ بیشتر بـه سایت تالاب  مراجعه کنید 

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت