60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل مخصوص ماه محرم

وای اگر امروز جنگیدن

به مـن واجب شود

وای اگر کربلا خیبر شود

زینب کبری علی بن ابیطالب شود

وای اگر کربلا خیبر شود

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل عاشورایی

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل محرم و عاشورا

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس نوشته محرمی

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

باز در خاطره‌ها

یاد تـو‌ای رهرو عشق

شعله سرکش آزادگی افروخته است

یک جهان

بر تـو و بر همت و مردانگی‌ات

از سر شوق و طلب

دیده جان دوخته است

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

30 عکس پروفایل و استوری ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

اشکم ز هجر روی تـو خوناب شد حسین

مویم ز غصه رشته‌ی مهتاب شد حسین

هر جا کنار آب نشستم ز داغ تـو

از بس که سوختم جگرم آب شد حسین

هر جا که می‌روم ز غمت دیده پر نم است

هر ماه مـن ز داغ تـو ماه محرم است

عمری گریستم که موظف به گریه‌ام

گر نُه فلک به گریه شود باز هم کم است‌

ماه عاشق شدن رسید از راه

همه ی ی جا مثل کربلا شده است

بوی اسفند روضه می آید

همه ی ی ی دردها دوا شده است

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

پروفایل محرمی

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

 


حتماً بخوانید:  عکس پروفایل محرم | عکس ویژه ماه محرم | عکس نوشته محرم


 

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

علم و بیرق حسین سلام

دل مـا را به وجد آوردید

علم و بیرق حسین سلام

خستگی از تنم در آوردید

علم و بیرق آمدم ده شب

چون ملائک کنارتان باشم

کاش مـن هم همیشه مثل شما

وقف آقای مهربان باشم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکسهای ماه محرم جدید + عکس نوشته محرمی و کربلا برای پروفایل

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس نوشته محرم نزدیکه

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

پروفایل محرم نزدیک است

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل ماه محرم + متن و جملات سوزناک تسلیت ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

روسیاه ام بدم ولی هستم

نوکر مهربان ترین آقا

مـن به دردش نمیخورم اصلا

او جوابم نمی کند امّا

مهربان است و در حسینیه اش

همـه را راه می دهد هرسال

مهربان است و سفره اش حتّی

پهن شد در قیامت گودال

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس نوشته های زیبای محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل محرمی جدید

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل محرم جدید

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس های محرم وعاشورا

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

هر چـه صدای گریه شود بیشتر بلند

در هیئت بهشت شود این خبر بلند

بر درب خانه ها همه ی ی پرچم گذاشتند

جانم، که نام تـو شده از هر گذر بلند

پوسیده است پرچم کفر و هزار سال

این پرچم عزای حسین است سربلند

زهرا دم حسینیه چشم انتظار ماست

پس ناله های او شود از پشت در بلند

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس محرم برای پروفایل

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

جدیدترین عکس پروفایل محرم | عکس نوشته ماه محرم حسینی

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس های مذهبی ماه محرم برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس های محرم | عکس نوشته پروفایل ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

نوحو علی الحسین دم روضه های ماست

فابک علی الحسین شد از چشم تر بلند

هرشب به روی تربت تـو سجده کرده ایم

با گریه می کنیم سر خود سحر بلند

نوکر زمین فتاده ولی اهل روضه را

از خاک کرده فاطمه با یک نظر بلند

جان را میان صفحۀ مقتل گذاشتیم

آنجا که روی نیزه شده چند سر بلند

زهرا نشسته بود دم قتلگاه و بعد

میشد عصا زِ دامن چندین نفر بلند

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس ماه محرم برای اینستاگرام

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

پروفایل محرم برای تلگرام

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس های محرمی جدید

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل اسم امام حسین

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل محرمی برای تلگرام و اینستاگرام

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

نعره حیدری ام

تیزتر از شمشیر است

مـن خودم یار توام

دختر شیر به میدان بزند

چون شیر است

عکس پروفایل برای ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عطری که از حوالی پرچم وزیده است

مـا را به سمت مجلس آقا کشیده است

از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا

صد کوچه بازکنید محرم رسیده است

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

خبر آمد ز مهی بوی خدا می آید

ماه داغ دل مـا غرق نوا می آید

دل ببازید عزیزان که زمان الم است

ماه اشک و الم و کرب و بلا می آید

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

پرسیدم ازحلال ماه:

چرا قامتت خم است؟

آهی کشید و گفت:

که ماه محرم است

گفتم: که چیست محرم؟

با ناله گفت:

ماه عزای اشرف اولاد آدم است.

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس های مذهبی ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

دوبیتی ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

اشعار محرمی همراه با عکس

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

شعر کوتاه در مورد ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس استوری امام حسین

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

اى که دل‌ها همه ی ی‌ی از داغ غمت غمگین است

وى که از خون تـو صحراى بلا رنگین است

نرود یاد لب تشنه‌ات از خاطره‌ها

هر که را مى‌نگرم از غم تـو غمگین است

عکس استوری برای ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل امام حسین

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس نوشته ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

در محرم، مردمان خود را دگرگون می کنند

از زمین آه و فغان را زیب گردون می‌کنند

گه به یاد تشنه کامان زمین کربلا

جویبار دیده را از گریه جیحون می کنند

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

استوری محرمی

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس استوری ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

این‌که خود تشنه

ولی جرعه‌ ای از آب نخورد

تا ابد در نظر عشق، معما آمد

دست و مشک و علم افتاد

ولیکن سقا سربلند است

در ان لحظه که زهرا آمد

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل برای ماه محرم

60 عکس پروفایل ماه محرم | عکس نوشته محرم | عکس ماه محرم

عکس پروفایل محرمی جدید

جدیدترین مطالب سایت