گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

عکس های دیدنی از استقبال تولد رهبر جوان کره شمالی

 

رهبر جوان و همچنین دیکتاتور کشور کره شمالی که یکی از کشورهای شرقی اسیا میباشد به تازگی تولد رهبر این کشور را جشن گرفتند، که با جشن بی نظیر اي از سوی مردم آغاز شد با چکیده اي از این عکس هاي همراه می‌شویم .

 

همزمان با یکصد و پنجمین سالگرد تولد بنیانگذار کره شمالی که بعنوان روز خورشید جشن گرفته میشود.

 

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

عکس هایي جالب از مراسم تولد رهبر کره شمالی

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

عکس های دیدنی از مراسم تولد رهبر کره شمالی

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

مراسم تولد بنیانگذار کره شمالی با رژه نظامیان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

مراسم تولد بنیانگذار کره شمالی با رژه نظامیان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

رژه نظامیان در روز تولد رهبر کره شمالی

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

رژه نظامیان در روز تولد رهبر کره شمالی

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

مراسم جشن تولد مردم برای رهبر کشور کره شمالی

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

مراسم جشن تولد مردم برای رهبر کشور کره شمالی

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

مراسم جشن تولد مردم برای رهبر کشور کره شمالی

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

 

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان

مراسم جشن تولد مردم برای رهبر کشور کره شمالی

گزارشی از استقبال بی نظیر مردم کره شمالی در تولد رهبر کشورشان