تصاویری از اولین اسکناس جهان

تصاویری از اولین اسکناس جهان

اولین اسکناس‌ در ایران

 

در سال ۶۹۳ ه.ق نخستین اسکناس‌ در ایران به دستور گیخاتوخان مغول چاپ شد. چاپ این اسکناس‌ها الهام گرفته شده از پول‌کاغذی چین بود و چاوه نام داشت. اسکناس زیر نخستین اسکناس دنیا هست.

 

تصاویری از اولین اسکناس جهان

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت