خرید و فروش در اینترنت

تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران

تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران

از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در تمامی کشورهای پیشرفته و در حال رشد انجام میشود و باعث جلوگیری از حوادث و آلودگی محیط زیست میشود.

 

مجله تالاب : در این گورستان قطعات قابل استفاده تاکسی‌های فرسوده جدا شده و آنچه باقی می‌ماند پرس شده و به کارخانه‌های ذوب آهن فرستاده می‌شوند.

 

عکس های از قبرستان تاکسی ها در ایران

تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران

قبرستان تاکسی های فرسوده

تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران

تاکسی های فرسوده

تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
تصاویری از قبرستان تاکسی ها در ایران
 
برچسب‌ها: