تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

تولید ماسک در اصفهان برای مقابله با ویروس کرونا

امیدواریم کسانی کـه بـه احتکار و گران فروشی مواد ضد عفونی و ماسک و …مشغول هستند بـه عقل بیاند و بدونن این ویروس جان عزیزان خودشون هم خواهد گرفت.

 

اگر فکر کنید چون خودمون ماسک داریم ودر امانیم این فکر بسیار اشتباهی اسـت و مطمئن باشید بـه خودمون ضربه زدیم.

 

هم زمان با شیوع سریع کرونا ویروس در اصفهان و نیاز بـه ماسک و لباس‌هاي‌ جلوگیري از این ویروس، کارگاه تولیدی لباس در محله زینبیه اصفهان، تولید ماسک‌هاي‌ پارچه‌اي چند بار مصرف را آغاز کرده اسـت.

 

پارچه‌هاي‌ استفاده شده در ماسک‌هاي‌ تولیدی بـه تایید وزارت بهداشت و درمان رسیده اسـت و زیر نظر این وزارت خانه در حال تولید ماسک اسـت. این تولیدی با بـه کارگیری تمام توان خود توانسته اسـت بـه تولید ۱۰ هزار ماسک در روز دست پیدا کند.

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

تولید ماسک در اصفهان

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

مبارزه با ویروس کرونا

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

تولید ماسک در ایران

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

تصاویری از کارگاه تولیدی ماسک بهداشتی در اصفهان

 

جدیدترین مطالب سایت