تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو

تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو

مکان اسکان ورزشکاران ایرانی و دیگر کشورها در المپیک ریو 2016

 
امکانات موجود در دهکده ورزشکاران المپیک ریو نسبت به المپیک های قبلی از استاندارد پایین‌تری برخوردار است.
 
به گزارش مجله تالاب ، کاروان ایران با ۶۳ ورزشکار در رقابت های المپیک ریودوژانیرو حاضر خواهد بود که تعدادی از ورزشکاران در دهکده بازیها مستقر شده اند.
 
تصاویری که در ادامه می بینید محل اسکان ورزشکاران ایران و دهکده بازی‌های المپیک را نشان می دهد. آن طور که پیداست و به گفته برخی از ورزشکاران ایرانی امکانات محل اسکان ورزشکاران در حد المپیک نیست و آنها توقع فضای بهتری را داشته اند.
 
ورزشکاران ایرانی که تجربه حضور در المپیک های دیگر را داشته اند،‌ از شرایط دهکده ابراز نارضایتی کردند و محل اسکان المپیک های قبل را بهتر می دانند.
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو

تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو

 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
تصاویری از مکان اقامتگاه ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو
 
 
جدیدترین مطالب سایت