عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

تصاویری از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

در این آتش سوزی بزرگ تاکنون نزدیک به 70 نفر جان خود را از دست داده اند و بالای 630 نفر مفقود شده اند ؛ تلاش آتش نشانان برای اطفای حریق در شمال و جنوب این ایالت همچنان ادامه دارد.

 

این آتش سوزی از وحشتناک ترین آتش سوزی های آمریکا بوده است.

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

علت آتش سوزی کالیفرنیا

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

آخرین اخبار آتش سوزی کالیفرنیا

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

آتش سوزی کالیفرنیا 2018

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

آتش سوزی جنگلهای کالیفرنیا

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

آخرین وضعیت آتش سوزی کالیفرنیا

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

دلیل آتش سوزی کالیفرنیا

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

عکس های وحشتناک از آتش سوزی کالیفرنیا

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

عکس هایی از شهر سوخته در آتش سوزی کالیفرنیا

 

جدیدترین مطالب سایت