بروزرسانی : 10 خرداد 1397

تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر کمیاب از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سن 82 سالگی پس از عمری مجاهدت و تلاش بی‌وقفه در راه تحقق اسلام دار فارنی را وداع گفت.
 
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
تصاویر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت