تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع)

 

شاه چراغ آرامگاه یکی از پسران جضرت امام موسی کاظم می باشد که در شیراز قرار دارد.

 

به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص) دسته گل های زیبایی در حرم شاه چراغ گذاشته شد. در ادامه تصاویر زیبا از دست گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع)را مشاهده می فرمایید.

 

گل‌آرایی حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز‎

در شب میلاد پیامبراکرم(ص) مضجع نورانی حرم مطهر شاهچراغ(ع) و برادر بزرگوار ایشان حضرت سیدمیرمحمد(ع) با حضور خدام این آستان مقدس گل‌آرایی شد.

 

گل آرایی کردن حرم شاهچراغ (ع)

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز
گل آرایی کردن حرم شاهچراغ (ع)

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

گل آرایی کردن حرم شاهچراغ (ع)

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

گل آرایی کردن حرم شاهچراغ (ع)

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

گل آرایی کردن حرم شاهچراغ (ع)

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

گل آرایی کردن حرم شاهچراغ (ع)

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

تصاویر دسته گل های زیبا در حرم شاهچراغ (ع) شیراز

 

جدیدترین مطالب سایت