تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

 

با تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام سایت تالاب را دنبال کنید.

 

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

 
صبح یعنے ” عشق ”

“عشق ” یعنے حس خوب “زندگے ”

“زندگی” یعنے زیباترین هدیـہ خدا

سلام صبحتون بخیر و شادے

 

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

جانانِ من ،
نمیدانی صدایَت
چه بوسیدنی می شود

وقتی با اشتیاق
صبح بخیر هایت را
نِثارم میکنی

و‌ صبحم را
به زیباترین شکلِ ممکن
بخیر می کنی.

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

یک استکـاڹ بوسہ ےداغ
یک بشقاب بزرگ عشق بـےآلایش
یک پیــالہ گـل یاس
یک کف دست ناڹ راستـے
ازنبات خودت هم کـمےبریز
تاشیریـن شود
صبح شنبه تون بخیر

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

الہی
صبح را با زمزمہ یاد تو آغاز می ڪنم

ڪہ تنہا تویی
معبد آرزوهای دست نیافتنی من

سلام دوستان
صبحتون بخیر
‎‎‌‌‌‎‌‌‌
تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

خدايا امروز
نيکوترين سرنوشتها
حلالترين روزيها
پربارترين زيارتها
خالصترين نيتها
صالحترين عملها
مقبولترين عبادتها
برای عزیزانم مقدربفرما
سلام صبح بخیر دلتون شادشاد

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

صبح
است و هوا
هوای لطف است وصفا
صبح
است و نوا
نوای مهر است و وفا

صبح است
و دلا هرآنچه می خواهی هست
بر سفرۀ
گستردۀ
الطافِ
خدا
سلام

صبحتون بخیر

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

سلام صبح بخير
امروز براتون
عشق
اميد
نشاط
سلامتي
سعادت
ايمان
امنيت
عزت
ثروت
دلخوشي
شادكامي
و هر چي خوبيه آرزومندم

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرامتصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

قلمت را بردار
بنویس از همه خوبیها
زندگی
عشق
امید
و هر آنچه بر روی زمینِ زیباست
گل مریم
گل رز…
روی کاغذ بنویس
زندگی با همه تلخی هایش زیباست

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

امروز
پنجره ی دلت را
به سوی خوشبختی باز کن
عشق
را به قلبت دعوت کن
و نفس بکش هوای مهربانی را…

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

طراوت و پاکی ﺻﺒﺢ،
ﺩﺭهوای ﺯﻣﯿﻦ پراکنده ﺍﺳﺖ

خدایا
عزیزانم را
ﺳﺮﺷار ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺍﻭﺕ و کن
و قلبشان را با نورخود
روشن و روزشان را
سرشار از شادی ونشاط گردان.

صبحتون بخیر و زیبایی

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

خدایا
آغازی که تو
صاحبش نباشی
چه امیدیست ، به پایانش ؟
پس به نام تو
آغاز می کنم روزم را

صبح آدینه تون بخیر

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

هزار آفتاب خندان در خَرام توست

هزار ستاره‌ی گریان
در تمنای من

عشق را
ای کاش زبان سخن بود

سلام و صبح بخیر

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

صبح یعنی

عشق را
به بوسه تمدید کنیم ،،،

تصاویر و نوشته های صبح بخیر در تلگرام و اینستاگرام

 

جدیدترین مطالب سایت