بروزرسانی : 5 اسفند 1395

تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان

تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
چوگان از بازی های قدیمی ایران میباشد که در زمان صفویه در میدان نقش جهان بازی میکردند ولی متاسفانه این بازی ایرانی را دیگر کشورها با نام خود به ثبت جهانی رسانده اند.
 
مجله تالاب : بازی نمادین چوگان دوشنبه در میدان نقش جهان اصفهان با حضور مردم و گردشگران نوروزی برگزار شد.
 
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
تصاویر چوگان بازی در نقش‎جهان اصفهان
 
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت