عکس نوشته درباره خصوصیات دختر دی ماهی

عکس نوشته درباره خصوصیات دختر دی ماهی

دختر دی ماهی ویژگی هاي‌ منحصر بـه فردی دارد کـه وی را از دیگر دختران متولدین ماه هاي‌ دیگر متمایز می‌کند او در زندگی جذاب و خاص اسـت همچنین زن متولد دی ماه فردی عاشق و مادری سختگیر اسـت ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب گلچینی از عکس نوشته هایي در مورد دختر دی ماهی را منتشر کرده ایم.

 

خصوصیات دختر دی ماهی چیست؟

خصوصیات دختر دی ماهی چیست؟

از خصوصیات زن متولد دی ماه این اسـت کـه مستقل و متکی بـه خود هستند. ان‌ها از انجام کارهای مفید در خانه لذت میبرند و طبق معمولً هم زمان در چندین پروژه شرکت میکنند.

 

از آنجایی کـه متولد دی بسیار سخت کوش هستند، حتی اوقات فراغت خودرا صرف تلاش برای بهتر کردن خود می کنند. ان‌ها کتاب‌هاي‌ زیادی خواهند خواند تا بتوانند تا حد امکان در مورد موضوعات مختلف آگاه باشند. انها میخواهند همه ی چیز را در مورد جهان بدانند و هرگز احساس نمیکنند کـه بـه اندازه کافی تحقیق کرده اند.

 


مطالب مشابه: عکس نوشته درباره دی ماه + عکس پروفایل ویژه دی ماه


 

ویژگی های اخلاقی زن متولد دی ماه

ویژگی های اخلاقی زن متولد دی ماه

  1. بیشتر اوقات آراسته و خوش لباس ،جاه طلب، کد بانو، منظم، کمی لجباز و زود رنج.
  2. همیشه تامین زندگی، جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیتهای چشمگیر ؛ هدف نهایی اوست.
  3. از نظر اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و با نزاکت می‌باشد.
  4. زنان متولد دی ماه طبق معمولً خوشرو، خوش بیان، با حیا، هنردوست و گاهی هنرمند واغلب در رفاه و آسایش هستند.
  5. آن ها باید از غیبت و قسم دروغ دوری کنند وگرنه با مشکل بزرگی مواجه می‎شوند. اگر مایل بـه برخورداری محبت و توجه دیگران هستند، باید بـه آنان محبت کنند.
  6. با یاد خدا و توکل بـه او هموراه می‎توانند از خطرات عبور کنند.
  7. لباس‎هایي با رنگ آبی و سبز متاسب با این افراد خواهد بود.

 

عکس نوشته من دختر دی ام

 

  عکس نوشته من دختر دی ام

 

عکس نوشته من دختر دی ام

 

عکس نوشته من دختر دی ام

 

عکس نوشته دی ماهیم

 

عکس نوشته دی ماهیم

 

عکس نوشته دی ماهیم

 

عکس نوشته دی ماهیم

 

عکس نوشته در مورد دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد خصوصیات دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد خصوصیات دختر دی ماهی

 


مطالب مشابه: متن برای تبریک تولد دی ماهی ها «به همراه عکس جدید»


 

عکس نوشته در مورد خصوصیات دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد خصوصیات دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد خصوصیات رفتاری دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد خصوصیات رفتاری دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد خصوصیات رفتاری دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد خصوصیات رفتاری دختر دی ماهی

 

عکس نوشته در مورد من یه دی ماهی ام

 

عکس نوشته در مورد من یه دی ماهی ام

 

عکس نوشته در مورد من یه دی ماهی ام

 

عکس نوشته در مورد من یه دی ماهی ام

 

عکس نوشته در مورد من یه دی ماهی ام برای استوری

 

عکس نوشته در مورد من یه دی ماهی ام برای استوری

 

عکس نوشته در مورد من یه دی ماهی ام برای استوری

 

عکس نوشته در مورد من یه دی ماهی ام برای استوری

 


مطالب مشابه: اس ام اس تبریک تولد دی ماه


 

در پایان

خصوصیات اخلاقی خاصی هر فرد بـه مــاهی کـه در ان بـه دنیا می‌آید می‌تواند بستگی داشته باشد.با داشتن اطلاعات کافی دراین زمینه می‌توانیم در زنــدگی روز مره و ارتباطات روزانه خود با توجه بـه خصوصیات اخلاقی متولدین هرماه موفق تر عمل کنیم.

 

جدیدترین مطالب سایت