زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر

زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
بدلیل کاهش جرم و جنایت در هلند زندان ها خالی شده است و دولت هلند برخی زندان ها را کمپی برای آوارگان سوری و عراقی و…کرد.
 
به گزارش تالاب دولت هلند که به دلیل کاهش زندانیانش در چند سال اخیر، تعدادی از زندانهایش را تعطیل کرده بود، با ورود پناهجویان و آوارگان جنگ زده به کشورش این زندانها را تبدیل به کمپ آوارگان کرد.

زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
زندان های هلند پناهگاه اوارگان سوری و عراقی + تصاویر
 
 
مطالب مرتبط:
 
جدیدترین مطالب سایت