زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)

زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)

عکس هایی از ویران شدن خانه ها بعد از زلزله در کرمانشاه

 

زلزله بسیار سهمگینی در کرمانشاه این شهر را تکان داد در ادامه می‌توانید با زندگی کردن مردم کرمانشاه بعد از ویرانی منزل ها وب سایت تالاب را دنبال نمایید.

 

زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله , یکشنبه ۲۱ آبان تلخ ترین اتفاق برای مردم بخش هایي از غرب کشور رخ داد زلزله ۷/۳ ریشتری در ساعت ۲۱:۴۸ دقیقه باعث شد شهر سرپل ذهاب و توابع آن بیشترین ضرر جانی و مالی رابه خود ببینند بیشتر منزل ها دراین مناطق ویران شده و مردم آواره خیابانها شدند بیشتر انها از آینده خود و کودکان ترس دارند و تصمیم گیری برای آنها سخت شده هست. دراین گزارش زندگی مردم بعد از گذشت چند روز از زلزله رابه نمایش می گذارد.

 

زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)

ویران شدن خانه ها در سرپل ذهاب پس از زلزله

زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)

ویران شدن خانه ها در سرپل ذهاب پس از زلزله

زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)

عکس هایی از ویران شدن خانه ها در سرپل ذهاب پس از زلزله

زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)

ویران شدن خانه ها در کرمانشاه پس از زلزله

زندگی مردم کرمانشاه بعد از زلزله (+تصاویر)
 
جدیدترین مطالب سایت