احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

احیا عکاسی شگفت انگیز قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

در عکاسی و گرفتن تصویر هاي خوشگل باید توجه داشت که نوع تصویر مهم نیست خلاقیت و بهرهگیری از سوژه ها مهم هست هنرمند اسپانیایی «ژاکلین رابرتز» خلاف جهت آب شنا می کند و در عصر دیجیتال، عکاسی قرن نوزدهم را احیا کرده هست.

 

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

آثار ژاکلین عمدتا حول گذر احساسی و روانی از کودکی به بزرگسالی می گردد و تکنیکی که بهرهگیری می کند این تغییر مرموز را تشدید می کند و باعث می شود تصویر هاي به گونه‌اي به نظر برسند که گویی آن‌ها را در کابوس‌هاي خود دیده اید.

 

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

 

به گزارش تالاب :عکاسی کلودیون مرطوب در سال ۱۸۵۱ تقریبا همزمان توسط فردریک اسکات آرچر و گوستاو لوگری اختراع شد. اگرچه این تکنیک نیاز به یک تاریکخانه قابل حمل داشت، به سرعت محبوب شد و برای عکاسی پرتره، منظره، معماری و … بهرهگیری می‌شد.

 

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

 

سوژه‌هاي این هنرمند خودآموخته اغلب کودکان میباشند، او با باور مشترکی که کودکان را موجوداتی خوشگل و بی گناه میدانند موافق نیست و این مفهوم را فروتنانه و دستکاری شده میداند و آن چه درمورد آن‌ها دوست دارد ناآگاهی تازه، توانایی سازش ناپذیر آن‌ها تا کسی که میباشند باشند و ناپختگی آن هاست.

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

احیا عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

عکاسی قرن نوزدهم توسط هنرمند اسپانیایی

 

جدیدترین مطالب سایت