عکس های زیبای تهران در روزهای برفی – بارش برف در تهران

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی – بارش برف در تهران

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی

بارش برف زمستانی در تهران باعث خوشحالی تهرانی ها شد و تهرانی ها در این روز برفی به برف بازی و تفریح پرداختند. به علت بارش برف سنگین تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در نوبت صبح (یک‌شنبه، ۸ بهمن) تعطیل شد.

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

بارش برف در تهران

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

تهران در شب برفی

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

تهران پر از برف شد

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

شادی تهرانی ها از بارش برف

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

عکسی زیبا از درخت برفی در تهران

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

برف زمستانی در تهران

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

پارک های تهران با بارش برف زیبا تر شد

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

 

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

 

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

برف بازی دختر و پسرهای تهرانی

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

 

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

برف بازی زن و شوهرهای تهرانی

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

 

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

خوشحالی مردم و برف بازی کردن تهرانی ها

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

 

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

خیابان های تهران در حال بارش برف

عکس های زیبای تهران در روزهای برفی - بارش برف در تهران

 

جدیدترین مطالب سایت