عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

زنان کارمند در امریکا

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش 

سه تن از فعالان حقوق زنان در مقابل ساختمان کنگره امریکا طوماری برای حق رای در دست گرفته اند. ژوئن ۱۹۱۷

  عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 کار زنان در رختشویخانه. سال ۱۹۰۵

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 زنان کارگر که در معادن بلژیک کار می کنند. حدود ۱۹۱۵ میلادی

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 سه تن از زنان کشاورز در مزارع “سم” درشمال فرانسه مشغول به کار هستند. حدود ۱۹۱۷ میلادی

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 زنان در حال کار در کارخانه متورسازی “لینگلن” در “دیترویت”. سال ۱۹۱۸

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 زنان در جریان جنگ جهانی اول در کارخانه مهمات سازی شیکاگو کار می کنند. سال ۱۹۱۴

 

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 زنان در یک کارگاه آسیاب آرد در انگلستان. سال ۱۹۱۸

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 زنان عضو ارتش امریکا در جنگ جهانی اول

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 یک زن در حال جارو کردن خیابانی در آلمان

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 از چپ به راست: “نلی براون”، “لوسیا مک کالیک”،”ماری برین” و “فلورنس هیج” چهار تن از زنان دانشمند امریکایی در آزمایشگاه

 

عکس هایی جالب از زنان شاغل در یک قرن پیش

 زنان لباس های سربازان جنگ جهانی اول را می دوزند. سال ۱۹۱۷

 

جدیدترین مطالب سایت